Чин благословення і освячення нових речей церковних (дарохранильниці, копія, кадила, свічника, ківшика на вино і воду
та інших) – одної або кількох

ТРЕБНИК

Початок звичайний:

Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.

Слава Тобі, Боже наш, Слава Тобі.

Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди є і все наповняєш, Скарбе добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Свя­тий Безсмертний, помилуй нас (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Пресвята Тройце, помилуй нас; Гос­поди, очисти гріхи наші; Владико, про­сти беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради.
Господи, помилуй (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Цар­ство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але ви­зволи нас від лукавого.
Священик: Бо Твоє є Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.
Господи, помилуй (12 разів).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Прийдіть, поклонімось Цареві нашому, Богу.
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого, Бога.
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Самого Христа, Царя і Бога нашого.

ПСАЛОМ 25

Розсуди мене, Господи, бо я ходив у невинності моїй; на Господа я надіявся, і не похитнувся. Випробуй мене, Господи, досліди мене, розпали серце моє і всю істоту мою. Бо милість Твоя перед моїми очима, і я ходив у істині Твоїй. Не сидів я з людьми нечестивими, і з підступними не піду. Я зненавидів збори беззаконників і з нечестивцями не сяду. Умию в невинності руки мої і обійду жертовник Твій, Господи, щоб сповіщати голосом хвали про всі дивні діла Твої. Господи, полюбив я красу дому Твого і місце оселі слави Твоєї. Не погуби з нечестивими душі моєї і життя мого з людьми кровожерними, що руки їхні готові на беззаконня, а правиця їхня повна підкупів. Я ж в непорочності моїй ходжу. Спаси мене, Господи, і по­милуй мене. Нога моя стоїть на дорозі правди. У церквах буду благословля­ти Тебе, Господи.

Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже (тричі)

Диякон: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Боже Вседержителю, Боже отців наших! Ти сказав через Твій обраний сосуд, апостола Павла, що все створене є добре і ніщо не відкидається, якщо освячується Божественним Твоїм словом і молитвами. Нині смиренно молимось Тобі: милостиво зглянься на молитву нашу і річ цю (речі ці), що її (їх) раби Твої спорудили на славу пресвятого імені Твого і на служіння при святім Твоїм жер­товнику. Вислухай молитву недостойних рабів і служителів Твоїх і Твоїм небесним благословенням благосло­ви, освяти і вчини її достойною (їх до­стойними) бути для служіння святому вівтарю Твоєму; а тих, що принесли її х), нагороди небесною Твоєю бла­годаттю, даруй їм прощення гріхів і вчини їх причасниками Твого Небес­ного Царства. Бо Ти єси Бог милості і щедрот, і Тобі славу возсилаємо з Єдинородним Твоїм Сином, з Пресвятим і Благим, і Животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків.

Хор: Амінь.

Священик: Мир усім.
Хор: І духові твоєму.

Диякон: Голови ваші вклоніть пе­ред Господом.
Хор: Тобі, Господи.

Смиренно молимось, Господи Боже наш: поглянь на молитву нашу і зішли благословення Твоє на річ цю (на речі ці) і окропленням водою свяченою благослови і освяти її (іх), щоб була вона достойною (щоб були вони достойними) на вживання при святому Твоєму вівтарі. Бо Ти єси освячення наше, і Тобі ми славу возсилаємо з Єдинородним Твоїм Сином і Пресвятим і Благим, і Животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків.

Хор: Амінь.

Священик кропить свяченою водою річ (речі) тричі, щоразу виголошуючи:

Благословляється і освячується річ ця (благословляються і освячуються речі ці) благодаттю Пресвятого Духа, окропленням водою свяченою, в ім’я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Після цього звичайний відпуст дня.