Чин таїнства Єлеосвячення

ТРЕБНИК

Чин таїнства Єлеопомазання, чи маслосвяття, зветься ще соборуванням, бо його звершують свяще­ники собором. Звичайно правлять сім священиків, а коли стільки немає, то правлять кіль­ка священиків, а в крайньому разі – один.

Священики правлять цей чин тільки у світлих ризах.

Чин цей правиться в домі недужого або в церкві, коли хворий може ходити.

На гарно застеленому столі ставиться блюдо з пшеницею, на неї посередині ста­виться лампадка або якась посудина з єлеєм. Навколо у пшеницю вставляються сім свічок та сім маленьких помазків (стручків) для помазання. Тут же кладуть і святе Євангеліє та Хрест.

Столик бажано поставити так, щоб свяще­ники молилися на схід або до ікон у хаті.

Якщо править один священик, то він чи­тає все те, що призначене сімом священикам, і помазує святим єлеєм сім разів. Коли священиків більше, то вони розділюють увесь чин сімох поміж себе.

Свічки, що у пшениці, запалюються за чергою читань Євангелій: яке читання – та свічка й запалюється. Кожна запалена свічка горить до кінця чину маслосвяття.

Так само вживаються за чергою і стручки для помазання. До єлею вливається трохи вина, як те робив для хворого й самарянин (див.: Лк.10:34).

Чин Єлеопомазання скоро­чувати не прийнято, але в разі потреби благословляється священикові скоротити цей чин так, як того вимагають обставини.

Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Свя­тий Безсмертний, помилуй нас (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Пресвята Тройце, помилуй нас; Гос­поди, очисти гріхи наші; Владико, про­сти беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради.
Господи, помилуй (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Цар­ство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але ви­зволи нас від лукавого.
Священик: Бо Твоє є Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.
Господи, помилуй (12 разів).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Прийдіть, поклонімось Цареві нашому, Богу.
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого, Бога.
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Самого Христа, Царя і Бога нашого.

ПСАЛОМ 142

Господи, почуй молитву мою, зглянься на моління моє в істині Твоїй, вислухай мене у правді Твоїй. І не входь у суд з рабом Твоїм, бо не виправдається перед Тобою ніхто з живих. Бо ворог переслідує душу мою, втоптав у землю життя моє, посадив мене в темряву, як давно померлих. І впав у мені дух мій, стривожилось у мені серце моє. Я згадую дні давні, розмірковую про всі діла Твої і в творінні рук Твоїх повчаюся. До Тебе простягаю руки мої: душа моя, як земля безводна, перед Тобою. Скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій. Не відверни лиця Твого від мене, бо уподібнюся тим, що сходять у могилу. Дай мені зрання відчути милість Твою, бо на Тебе уповаю. Вкажи мені, Господи, путь, якою піду, бо до Тебе підношу душу мою. Забери мене від ворогів моїх, Господи, до Тебе вдаюся, навчи мене творити волю Твою, бо Ти єси Бог мій. Дух Твій Благий наставить мене на зем­лю правди; імені Твого заради, Господи, оживи мене правдою Твоєю. Виведи з печалі душу мою і милістю Твоєю знищ ворогів моїх. І вигуби гнобителів душі моєї, бо я раб Твій є.

Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже (тричі).

Диякон виголошує єктенію:

Ще і ще в мирі Господу помоли­мось.
Хор: Господи, помилуй.

Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, своєю благодаттю.
Хор: Господи, помилуй.

Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, Славну Владичицю нашу Бого­родицю і Приснодіву Марію зі всіма святими пом’янувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо.
Хор: Тобі, Господи.

Священик: Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Алилуя, глас 6.

Стих 1: Господи, не суди мене в ярос­ті Твоїй і не карай мене в гніві Твоїм.
Стих 2: Помилуй мене, Господи, бо я немічний.

ТРОПАРІ:

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо, жодного виправдання не маючи, ми, грішні, Тобі як Владиці цю молитву приносимо: помилуй нас.

Слава…

Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надію покладаємо; не прогнівайся дуже на нас і не пам’ятай беззаконь наших, а зглянься нині як Благоутробний і визволи нас від ворогів наших; бо Ти Бог наш, а ми, люди Твої, всі творіння рук Твоїх і ім’я Твоє призиваємо.

І нині…

Милосердя двері відкрий нам, Бла­гословенна Богородице, щоб ми, на Тебе надію маючи, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволялися, бо Ти єси спа­сіння роду християнського

ПСАЛОМ 50

Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе Єдиного я згрішив і лукаве перед Тобою вчинив, отже, праведний Ти у слові Твоїм і справедливий Ти у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя. Бо Ти істину полюбив єси, невідоме й таємне мудрості Твоєї явив Ти мені. Окропи мене ісопом – і очищуся, омий мене – і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість – і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створи в мені’, Боже, і духа праведного віднови в нутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене. Навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини крива­вої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістить хвалу Твою. Бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я: всепалення Ти не бажаєш. Жертва Богові – це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним Ти не погордуєш. Ублажи, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна Тобі жертва правди, приношення і всепалення: тоді покла­дуть на Жертовник Твій тельців.

І канон, глас 4:

ПІСНЯ 1

Ірмос: Моря Червоного безодню сухими стопами древній перейшовши Ізраїль, хрес­товидними Мойсеевими руками Амаликову силу в пустелі переміг.

Приспів: Владико Многомилостивий, Господи, помилуй і зціли раба Твого (рабу Твою).

Єлеєм милосердя Ти, Владико, втішаєш завжди душі, а з ними і тіла людські, і охороняєш єлеєм вірних. Сам і нині змилосердься єлеєм над тими, хто приступає до Тебе.

Приспів: Владико Многомилостивий, Господи, помилуй і зціли раба Твого (рабу Твою).

Твоєї милості, Владико, повна вся земля. Тому єлеєм Божественним Твоїм чесним ми помазуємося нині з незбаг­ненної Твоєї милості, з вірою просимо Тебе, подай її нам.

Слава…

Ти милостиво заповідав, Людинолюбче, апостолам Твоїм звершувати над немічними рабами Твоїми помазання священне Твоє. їх молитвами всіх пе­чаттю Твоєю помилуй.

І нині…

Ти, єдина чиста, гли­бину миру породила, тому постійними Твоїми молитвами до Бога визволи від недуг і скорбот раба Твого, щоб він без­перестанно величав Тебе.

ПІСНЯ 3

Ірмос: Веселиться Тобою Церква Твоя, Христе, взиваючи: Ти моя сила, Господи, і пристановище, й утвердження.

Приспів: Владико Многомилостивий, Господи, помилуй і зціли раба Твого (рабу Твою).

Ти єдиний Дивний і Милостивий між людьми вірними; подай, Христе, благодать Твою з неба хворому (хворій) тяжко..

Приспів: Владико Многомилостивий, Господи, помилуй і зціли раба Твого (рабу Твою).

Оливкова гілка колись на закін­чення потопу Божественним Твоїм повелінням вказала, Господи; спаси милістю Твоєю стражденного (стражденну).

Слава…

Свічкою Божественного світла з милості Твоєї, Христе, просвіти помазанням і того (ту), що нині з вірою до милості Твоєї поспішає.

І нині…

Зглянься благоприємно з висоти, Мати Творця всіх, і від гірких страждань визволи недужого (недужу) молитвами Твоїми.

Сідальний, глас 8

Як Божественна ріка милості, як безодня великого милосердя, Щедрий, покажи Твоєї милості Божественні по­токи і всіх зціли: пролий чудес джерела невичерпні й омий усіх, бо, до Тебе завжди звертаючись, щиро благодаті просимо.

Інший, глас 4

Лікарю і Помічнику тим, хто у хво­робах, Визволителю і Спасе тих, хто в недугах; Сам, усіх Владико і Господи, даруй зцілення недужому рабу Твоєму (недужій рабі Твоїй), змилосердься, помилуй многогрішного (многогрішну) і від гріхів визволи, Христе, щоб він славив (вона славила) Божественну силу Твою.

ПІСНЯ 4

Ірмос: Вознесеним Тебе бачила Церк­ва на хресті, Сонце Праведне, і стала в чині своєму, достойно взиваючи: слава силі Твоїй, Господи.

Приспів: Владико Многомилостивий, Господи, помилуй і зціли раба Твого (рабу Твою).

Ти, Спасе, як нетлінне миро, що пролилося з Твоєї благодаті і світ очищає, змилосердься і помилуй Божест­венно того (ту), що з вірою рани тілесні помазує.

Приспів: Владико Многомилостивий, Господи, помилуй і зціли раба Твого (рабу Твою).

Спокоєм печаті Твоєї милості, Вла­дико, Ти нині знаменував почуття Твоїх рабів; учини непрохіднйм, неприступним вхід до них усім супротивним силам.

Слава…

Ти повелів недужим прикликати Твоїх божественних священнослужителів і їх молитвою й помазанням єлею Твого, Людинолюбче, спасатися; спаси Твоєю милістю стражденного (стражденну).

І нині…

Богородице, Приснодіво Пресвята, покрово кріпка й охо­ронителька, пристановище ж і стіно, ліствице і захисте, і помилуй і змило­сердься над хворим (хворою), бо до Тебе єдиної звернувся він (звернулася вона).

ПІСНЯ 5

Ірмос: Ти, Господи мій, Світло, що у світ прийшло, Світло Святе, що виводить з темря­ви невідання тих, хто з вірою оспівує Тебе.

Приспів: Владико Многомилостивий, Господи, помилуй і зціли раба Твого (рабу Твою).

Ти, Благий, милості безодня, поми­луй, Милостивий, Твоєю Божественною милістю стражденного (стражденну) як Благоутробний.

Приспів: Владико Многомилостивий, Господи, помилуй і зціли раба Твого (рабу Твою).

Душі наші і тіла з висоти Божест­венним начертанням Твоєї печаті освятив Ти, Христе, несказанно; тому рукою Твоєю всіх зціли.

Слава…

З несказанної Твоєї любові, Пре­благий Господи, прийняв Ти від блудниці помазання миром, тому змилосердься над рабом Твоїм (рабою Твоєю).

І нині…

Всехвальна, чиста, Преблага Владичиця, помилуй тих, хто помазується Божественним єлеєм, і спа­си раба Твого (рабу Твою).

ПІСНЯ 6

Ірмос: Приношу Тобі жертву голосом похвали, Господи, – взиває Церква до Тебе, від бісівської крові очистившись кров’ю, що витекла з ребер Твоїх ради милості Твоєї.

Приспів: Владико Многомилостивий, Господи, помилуй і зціли раба Твого (рабу Твою).

Словами Твоїми, Людинолюбче, Ти помазання єлеєм показав серед царів, звершивши це через архієреїв; тому печаттю Твоєю і стражденного (страж­денну) спаси як Благоутробний.

Приспів: Владико Многомилостивий, Господи, помилуй і зціли раба Твого (рабу Твою).

Нехай ніяка зла бісівська сила не доторкнеться до почуттів того (тієї), що помазується Божественою печаттю, Спасе; але покровом слави Твоєї захис­ти його (її).

Слава…

Подай руку Твою з висоти, Людинолюбче, і Твій єлей, Спасе, освятив­ши, подай рабу Твоєму (рабі Твоїй) на здоров’я і на визволення від усіх недуг.

І нині…

Ти, Мати Творця, стала у Божественному Твоєму храмі ро­дючою маслиною, через яку наповнився світ милістю. Тому спасай молитвами Твоїми стражденного (стражденну).

Кондак, глас 2

Ти є Джерело милості, Преблагий, тих, хто з вірою сердечною до милості Твоєї несказанної припадає, Благоутробний, від усякої визволи біди і, їхні недуги взявши, з висоти подай Боже­ственну благодать.

ПІСНЯ 7

Ірмос: У печі персидській юнаки Авраамові, опалені любов’ю благочестя більше, ніж полум’ям, взивали: благословен єси в храмі слави Твоєї, Господи.

Приспів: Владико Многомилостивий, Господи, помилуй і зціли раба Твого (рабу Твою).

Ти в милості і в щедротах Твоїх, Спасе, Єдиний Боже, всіх зціляєш: пристрасті душевні і тілесні рани; і цього (цю), що в недугах страждає, Сам, зці­ляючи, вилікуй.

Приспів: Владико Многомилостивий, Господи, помилуй і зціли раба Твого (рабу Твою).

Коли голови всіх помазуються єле­єм помазання, подай милість, Христе, і цьому (цій), що шукає Твого визволен­ня, і багатою Твоєю милістю пошли йому (їй), Господи, веселу радість.

Слава…

Твоя печать, Спасе, – меч над демо­нами; а молитви священиків – вогонь, що спалює душевні пристрасті. Тому з вірою оспівуємо Тебе, приймаючи зцілення.

І нині…

Ти, Мати Божа, при­йняла боголіпно в утробі і несказанно втілила Того, Хто рукою Своєю тримає все, тому просимо, умилостив Його за стражденного (стражденну).

ПІСНЯ 8

Ірмос: Руки розпростерши, Даниїл пащі левів затулив у рові; вогненну ж силу погаси­ли, опоясавшись доброчесністю, благочестиві юнаки, взиваючи: благословіть, усі творіння Господні, Господа.

Приспів: Владико Многомилостивий, Господи, помилуй і зціли раба Твого (рабу Твою).

Всіх помилуй, Спасе, з великої Твоєї і Божественної милості; задля цього ми всі зібралися, таємно уявляючи набли­ження Твоїх щедрот, з вірою помазуючи єлеєм Твого раба (рабу Твою) – його (її) ж і відвідай.

Приспів: Владико Многомилостивий, Господи, помилуй і зціли раба Твого (рабу Твою).

Струменями милості Твоєї, Хрис­те, і помазанням священиків Твоїх омий, Господи, як Благоутробний хвороби й болі і недуг нашестя у того (тієї), що мучиться і знемагає від страждань, щоб він (вона), спасшись, прославляв (прославляла) Тебе з вдячністю.

Слава…

Небесне знамення смиренного при­шестя являє нам милість Божественну; тому, Владико, не віддали Твоєї милості і не зневаж того (ту), хто завжди з вірою взиває: благословіть, усі творіння Гос­подні, Господа.

І нині…

Преславне єство, Чис­та, прийняло, як вінець, Божественне Твоє Різдво, що знищує ворожі сили і пе­ремагає їх владою Своєю; тому, увінчані сяйвом Твоєї благодаті, з радістю оспі­вуємо Тебе, Всехвальна Владичице.

ПІСНЯ 9

Ірмос: Камінь нерукосічний від Тебе, Діво, нерозсіченої гори, відсікся і став на­ріжним каменем – Христос, і роз’єднані єства з’єднав; тому, радіючи, Тебе, Богородицю, величаємо.

Приспів: Владико Многомилостивий, Господи, помилуй і зціли раба Твого (рабу Твою).

Поглянь з неба, Щедрий, покажи Твою милість усім, подай нині заступ­ництво Твоє і силу Твою тому (тій), що приступає до Тебе, Божественним помазанням священиків Твоїх, Людинолюбче.

Приспів: Владико Многомилостивий, Господи, помилуй і зціли раба Твого (рабу Твою).

Ми бачили, Преблагий Спасе, Бо­жественний єлей через пришестя Твоє Божественне, радіючи більше за причасників; Ти Його прийняв і прообразно подав тим, хто приймає купіль Боже­ственного хрещення.

Слава…

Змилосердься і помилуй, Спасе, ви­зволи від напастей і хвороб, визволи від стріл лукавого душі й тіла рабів Твоїх як Милостивий Господь, зціляючи Бо­жественним помазанням.

І нині…

Пісні і благання, Діво, приймаючи від рабів Твоїх, визволи від тяжких страждань і хвороб молитвами Твоїми того (ту), що через нас, Пречис­та, приходить до Божественного Твого покрову.

Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, Присноблаженну і Пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо.

Екзапостиларій:

В милості, Благий, поглянь Твоїм оком на моління нас, що нині зібралися у храмі Твоєму святому, щоб помазати Божественним єлеєм недужого раба Тво­го (недужу рабу Твою).

Стихири, глас 4:

Ти дав благодать Твою через Твоїх апостолів, благий Цілителю, Людинолюбче, щоб єлеєм святим Твоїм вони зці­ляли всякі рани і недуги; тому того (ту), що з вірою приступає до єлею Твого, і нині як Милосердний освяти, помилуй, від усякої недуги очисти і поживи не­тлінної Твоєї сподоби, Господи.

Поглянь з небес, Незбагненний, і як Милосердний рукою Твоєю неви­димою назнаменуй єлеєм Твоїм Боже­ственним наші відчуття, Людинолюбче; а тому (тій), що з вірою приходить до Тебе і просить відпущення гріхів, подай зцілення душі і тіла, щоб він (вона) з любов’ю прославляв (прославляла) Тебе, велича­ючи державу Твою.

Помазанням єлеєм Твоїм, Людинолюбче, і через доторкання священиків раба Твого (рабу Твою) освяти з висоти і від недуг визволи, душевні ж скверни очисти й омий, Спасе, від багатооманливих спокус визволи: хвороби втихо­мир, напасті віджени і скорботи знищи, бо Ти Щедрий і Милосердний.

Слава… І нині…

Тебе, найчистішу Цареву палату, молю, Всехвальна, розум мій, осквернений усякими гріхами, очисти, сотвори в ньому оселю пре­красну Пребожественної Тройці, щоб я величав (величала) силу Твою і безмежну милість, спасенний нікчемний раб Твій (спасенна нікчемна раба Твоя).

Святий Боже, Святий Кріпкий, Свя­тий Безсмертний, помилуй нас (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Пресвята Тройце, помилуй нас; Гос­поди, очисти гріхи наші; Владико, про­сти беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради.
Господи, помилуй (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Цар­ство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але ви­зволи нас від лукавого.
Священик: Бо Твоє є Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
Читець: Амінь.

Тропар, глас 4:

Ти єдиний, Христе, скорий у заступ­ництві, скоро відвідай з висоти страж­денного раба Твого (стражденну рабу Твою), визволи від недуг і гірких хвороб, підніми його (її) молитвами Богороди­ці, щоб він оспівував (вона оспівувала) Тебе і безперестанно славив (славила), єдиний Людинолюбче.

Після цього диякон або перший свяще­ник виголошує єктенію:

В мирі Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

За мир з неба і спасіння душ наших Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

За мир усього світу, за добрий стан святих Божих Церков і за з’єднання всіх Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим входять до нього, Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Щоб благословився єлей цей силою і дією, і сходженням Святого Духа, Гос­поду помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

За раба Божого (рабу Божу) (ім’я), і щоб Бог відвідав його (її), і щоб зійшла на нього (на неї) благодать Святого Духа, Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Щоб визволитися йому (їй) і нам від усякої скорботи, гніву та недолі, Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
Хор: Господи, помилуй.

Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, Славну Владичицю нашу Богородицю і Приснодіву Марію зі всіма святими пом’янувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо.
Хор: Тобі, Господи.

Виголос: Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Хор: Амінь.

Потім перший священик промовляє молитву єлею над сосудом. В єлей вливають вино.

Господу помолимось.
Господи, помилуй.

Господи, милістю і щедротами Тво­їми Ти зціляєш страждання душ і тіл наших: Сам, Владико, освяти єлей цей, щоб помазання ним було на зцілення і на зміну всякого страждання, скверни плоті і духу, й усякого зла; щоб і в цьому прославилося Твоє пресвяте ім’я, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

І співаються такі тропарі:

Глас 4: Ти єдиний, Христе, скорий у заступництві, скоро відвідай з висоти стражденного раба Твого (стражденну рабу Твою), визволи від недуг і гірких хвороб, підніми його (її) молитвами Бо­городиці, щоб він (вона) оспівував (оспівувала) Тебе і безперестанно славив (славила), єдиний Людинолюбче.

На душевні очі осліплений, до Тебе, Христе, приходжу, як сліпий від наро­дження, і в покаянні взиваю до Тебе: будь милостивим до нас, Єдиний, що все змінюєш на благо.

Глас 3: Душу мою, тяжко розсла­блену гріхами всілякими і негідними ділами, підніми, Господи, Божествен­ним Твоїм заступництвом, як колись розслабленого підняв Ти, щоб я взивав до Тебе, спасаючись: Щедрий Христе, подай мені зцілення.

Глас 2, св. ап. Якову: Як Господній ученик прийняв ти, праведний, Євангеліє; як мученик ти маєш неописанне, як брат Божий ти маєш відвагу, щоб молитися, як ієрарх: моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші.

Глас 4, св. ап. Якову: Отче Єдинородне Бог Слово, що прийшло до нас в останні дні, явило тебе, Якове божественний, єрусалимлянам першим пастирем і вчителем, і вірним будівничим духо­вних таїнств; тому ми всі шануємо тебе, апостоле.

Глас 3, св. Миколаю: В Мирах, свя­тителю, явився єси священнослужителем; Христове Євангеліє, преподобний, здійснив. Поклав єси душу твою за людей твоїх і спас невинних від смерті. Тому ти освятив себе як великий тайнознавець Божої благодаті.

Глас той самий, св. Димитрію: Вели­кого придбала тебе в бідах оборонця все­лення, страстотерпче, що перемагаєш народи; бо, як подолав ти Лієву горди­ню і на подвиг сміливий надихнув Нестора, так, святий Димитрію, молися Христу Богу, щоб Він дарував нам ве­лику милість.

Глас той самий, св. Пантелеймону: Страстотерпче святий і цілителю Пантелеймоне, моли Милостивого Бога, щоб гріхів прощення подав душам на­шим.

Глас 8: Святі безсрібники і чудотвор­ці, згляньтесь на немочі наші, задарма одержали ви, задарма і подавайте нам.

Глас 2, св. ап. Іоану Богослову: Велич твою, дівственнику, хто опо­вість? Твориш бо чудеса і подаєш зцілен­ня, і молишся за душі наші як Богослов і друг Христів.

Богородичний: Як до моління щи­рого і стіни незборимої, джерела милос­ті, пристановища світу взиваємо щиро до Тебе: Богородице Владичице, поспі­ши і від бід визволи нас, єдина скора заступнице.

Диякон: Будьмо уважні.

Священик: Мир усім.
Читець: І духові твоєму.

Прокимен, глас 1: Нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, бо ми уповаємо на Тебе.
Стих: Радуйтеся, праведні, в Госпо­ді, праведним подобає похвала.

Диякон: Премудрість.
Читець: Соборного послання святого апос­тола Якова читання (зач.57: Як.5:10-16).
Диякон: Будьмо уважні.

Читець:
Браття, візьміть за приклад тяжкі страждання і довготерпіння пророків, які говорили ім’ям Господнім. Ось ми ублажаємо тих, які терпіли. Ви чули про терпіння Іова і бачили кінець його від Господа; бо Господь вельми Милостивий і Щедрий. Перш за все, браття мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні іншою якою клятвою, а нехай буде у вас: “так, так” і “ні, ні”, щоб вам не зазнати осуду. Якщо хто з вас тяжко страждає, нехай молиться. Хто в до­брому настрої, нехай співає псалми. Чи хто з вас занедужає, нехай покличе пресвітерів Церкви і нехай помоляться над ним, помазавши його оливою в ім’я Господнє. І молитва віри зцілить недужого, і підведе його Господь; і, якщо він гріхи вчинив, простяться йому. Отже, признавайтесь один одному в про­винах і моліться один за одного, щоб вам зцілитися, бо багато може щира молитва праведного.

Священик: Мир тобі.
Читець: І духові твоєму.

Диякон: Премудрість. Алилуя, глас 8.
Стих: Про милість і правосуддя буду співати Тобі, Господи.
Хор: Алилуя (тричі).

Диякон: Премудрість. Станьмо побожно, вислухаймо свя­те Євангеліє.

Священик: Мир усім.
Хор: І духові твоєму.

Священик: Від Луки святого Євангелія читання (зач.53: Лк.10:25-37).
Хор: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
Диякон: Будьмо уважні.

Священик:
Одного разу якийсь законник приступив до Ісуса і, спокушаючи Його, сказав: Учителю, що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне? Він же сказав йому: в законі що написано? Як читаєш? Він сказав у відповідь: люби Господа Бога твого всім серцем твоїм і всією душею твоєю, і всією силою твоєю, і всім розумом твоїм, і ближнього твого як самого себе. Ісус сказав йому: пра­вильно ти відповідав; так роби – і будеш жити. Він же, бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові: а хто ж мій ближній? На це Ісус сказав: один чоловік ішов з Єрусалима до Єрихона і потрапив до рук розбійників, які зняли з нього одяг, поранили його і відійшли, залишивши його ледве живого. Випадково один священик проходив тією дорогою і, по­бачивши його, пройшов мимо. Так само і левит, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Якийсь же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього і, побачивши його, змилосердився; і, підійшовши, перев’язав йому рани, по­ливши оливою і вином; і, посадивши його на свого осла, привіз його до заїжд­жого двору і потурбувався про нього; а на другий день, відходячи, вийняв два динарії, дав господареві заїжджого двору і сказав йому: подбай про нього; і якщо витратиш на нього більше, я, коли повертатимусь, віддам тобі. Отже, кого з тих трьох вважаєш ти ближнім того, хто потрапив до рук розбійників? Він сказав: того, який змилосердився над ним. Тоді Ісус сказав йому: іди і ти роби так само.

Хор: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

Диякон проголошує єктенію:

Помилуй нас, Боже, з великої ми­лості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
Хор: Господи, помилуй. (тричі)

Ще молимось за милість, життя, мир, здоров’я, спасіння, Боже завітання і відпущення гріхів раба Божого (раби Божої) (ім’я).
Хор: Господи, помилуй. (тричі)

І за прощення йому (їй) усякої про­вини, вільної і невільної, Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй. (тричі)

Священик: Бо Ти Милостивий і Людинолюбний Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Священик промовляє молитву:

Диякон: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Священик:
Безпочатковий, Вічний, Найсвятіший, Ти послав Єдинородного Твого Сина, Який зціляє всяку недугу і всяку рану душ і тіл наших, пошли Святого Твого Духа і освяти єлей цей, і вчини його для раба Твого (раби Твоєї) (ім’я), що помазується ним, на повне визволення від гріхів його (її) для успадкування Царства Небесного.

Бо Ти Бог Великий і Дивний, що охороняєш завіт Твій і милість Твою, тим, хто любить Тебе, даєш визволення від гріхів через святого Твого отрока Ісуса Христа. Ти знову відроджуєш нас від гріха, просвічуєш сліпих, підносиш тих, що впали; любиш праведників і грішників милуєш, знову виводиш нас з темряви і тіні смертної; говориш тим, що в кайданах: “Вийдіть”, і тим, що в темряві: “Відкрийтеся”. Бо засяяло в серцях наших світло пізнання лиця Його, відколи ради нас на землі Він з’явився і з людьми пожив; тим, хто прийняв Тебе, Ти дав владу бути дітьми Божими; купіль другого народження дарував Ти нам для усиновлення, і від­далив Ти нас від влади диявола, бо не благословив Ти очищатися кров’ю, але єлеєм святим дав Ти образ Хреста Його, щоб бути нам Христовим ста­дом, царським священством, народом святим. Ти очистив нас водою і освя­тив Духом Твоїм Святим. Сам, Вла­дико Господи, дай нам благодать для цього служіння Тобі, як колись Ти дав Мойсеєві, угоднику Твоєму, і Самуїлу, улюбленому Твоєму, й Іоану, обраному Твоєму, і всім у всякому роді і роді, що Тобі благовгодили. Тому учини і нас бути служителями Нового Твого За­віту над єлеєм цим, що його придбав Ти чесною кров’ю Христа Твого, щоб, звільнившись від мирських похотей, ми стали мертвими для гріха і жили для правди, зодягнувшись у Христа че­рез помазання освяченим єлеєм. Нехай буде, Господи, єлей цей єлеєм радості, єлеєм освячення, одежею царською, неприступною силою, відігнанням усякої диявольської дії, печаттю неосудною, радістю серця, веселістю вічною. Щоб і ті, хто помазується ним для другого народження, були страшними для су­противників і засяяли у сяйві святих Твоїх, не маючи скверни чи пороку. І нехай вони будуть прийняті у вічне Твоє упокоєння і приймуть почесть небесного покликання.

Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо з Єдинородним Твоїм Сином і Пресвятим і Благим, і Животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Вмочивши перший стручок у святий єлей, священик помазує ним хрестовидно, на чолі, на ніздрях, на щоках, на вустах, на грудях, на руках з обох боків, про­мовляючи молитву:

Отче Святий, Лікарю душ і тіл, Ти послав Єдинородного Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, Який усяку недугу зціляє і від смерті визволяє, зціли і раба Твого (рабу Твою) (ім’я) від тілесної і душевної його (її) немочі й оживотвори його (її) благодаттю Христа Твого: молитвами Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, заступництвом чесних Небесних Сил безплотних, силою Чесного і Животворчого Хреста, чесного і славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана, святих славних і всехвальних апостолів, святих славних і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців наших, святих і цілителів безсрібників  Косми і Даміана, Кира й Іоана, Пантелеймона та Єрмолая, Самсона і Диомида, Фотія й Аникити, святих і праведних Богоотців Іоакима й Анни і всіх святих.
Бо Ти єси джерело зцілення, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо з Єдинородним Твої Сином і Єдиносущним Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Диякон: Будьмо уважні.

Священик: Мир усім.
Читець: І духові твоєму.

Прокимен, глас 2: Кріпость моя і пісня моя Господь, і став мені спасінням.
Стих: Караючи, покарав мене Гос­подь, але смерті не віддав мене..

Диякон: Премудрість.
Читець: До римлян послання святого апос­тола Павла читання (зач.116: Рим.15:1-7).
Диякон: Будьмо уважні.

Читець:
Браття, ми, сильні, повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Кожен з нас повинен догоджати ближньому на благо, для повчання. Бо й Христос не Собі догоджав, але, як написано: “Лихослів’я тих, що лихословили Тебе, впали на Мене”. А все, що написано було раніше, написано нам на повчання, щоб ми терпінням і втішанням з Писання зберігали надію. Бог же терпіння і втішання нехай дарує вам бути в однодумстві між собою, за вченням Христа Ісуса, щоб ви однодушно, єдиними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тому приймайте один одного, як і Христос прийняв вас до слави Божої.

Священик: Мир тобі.
Читець: І духові твоєму.

Диякон: Премудрість. Алилуя, глас 5.
Стих: Милості Твої, Господи, повіки співатиму.
Хор: Алилуя (тричі).

Диякон: Премудрість. Станьмо побожно, вислухаймо свя­те Євангеліє.

Священик: Мир усім.
Хор: І духові твоєму.

Священик: Від Луки святого Євангелія читання (зач.94: Лк.19:1-10).
Хор: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
Диякон: Будьмо уважні.

Священик:
Одного разу увійшов Ісус до Єрихона і проходив через нього. І ось один муж на ім’я Закхей, він був старший над митарями і чоловік був багатий, бажав бачити Ісуса, хто Він; але не міг за народом, бо був малий на зріст. І, забігши наперед, виліз на смоковницю, щоб побачити Його, бо Він мав проходити біля неї. Коли Ісус прийшов на те місце і, глянувши, побачив його, сказав йому: Закхею, злізь скоріше, бо сьогодні Мені належить бути в тебе в домі. І він поспішно зліз і прийняв Його з радістю. І всі, побачивши те, почали нарікати, що Він зайшов гостити до грішного чоловіка. Закхей, вставши, сказав Господу: Господи, половину до­бра мого я віддам убогим і, якщо кого скривдив чим, поверну вчетверо. Ісус сказав йому: нині прийшло спасін­ня дому цьому, бо і він син Авраамів. Прийшов бо Син Людський знайти і спасти, що загинуло.

Хор: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

Диякон проголошує єктенію:

Помилуй нас, Боже, з великої ми­лості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
Хор: Господи, помилуй. (тричі)

Ще молимось за милість, життя, мир, здоров’я, спасіння, Боже завітання і відпущення гріхів раба Божого (раби Божої) (ім’я).
Хор: Господи, помилуй. (тричі)

І за прощення йому (їй) усякої про­вини, вільної і невільної, Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй. (тричі)

Священик: Бо Ти Милостивий і Людинолюбний Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Священик промовляє молитву:

Диякон: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Священик:
Боже Великий і Всевишній, Якому поклоняється все творіння, премудрості джерело, благості воістину недослідима безодня і милосердя безмірна глибина; Сам, Людинолюбний Владико, Предвічний і Дивний Боже, Якого ніхто з людей розумом не може осягнути, зглянься, вислухай нас, недостойних рабів Твоїх і, де великим іменем Твоїм єлей цей приносимо, пошли Твій дар зцілення і відпущення гріхів, і зціли його (її) (ім’я) з великої милості Твоєї. Так, Господи, Зцілителю, єдиний Милостивий і Людинолюбче, Ти вболіваєш через нашу злобу: Ти знаєш, що помисли людини схильні до лукавства від юності її; Ти не хочеш смерті грішника, але щоб він навернувся і був живим; Ти задля спасіння гріш­ників, будучи Богом, став людиною і прийняв тіло заради творіння Твого. Ти Той, що сказав: Я прийшов прикликати не праведників, але грішників до по­каяння. Ти Той, що знайшов заблудлу вівцю, Ти Той, що загублену драхму старанно шукав і знайшов. Ти Той, що сказав: того, хто приходить до Мене, не віджену геть. Ти Той, що не відкинув блудниці, яка сльозами омила чесні Твої ноги. Ти Той, що сказав: скільки разів упадеш, вставай і спасешся. Ти Той, що сказав: радість буває на небесах за одно­го грішника, що покаявся. Сам зглянь­ся, Благоутробний Владико, з висоти Святої Твоєї, осінивши нас, грішних і недостойних рабів Твоїх, благодаттю Святого Духа в годину цю, і всели в раба Твого (рабу Твою) (ім’я), що пізнав (пізнала) свої провини і приступив (приступила) до Тебе з вірою; і, прийнявши Своїм людинолюбством, якщо й згрішив (ла) словом чи ділом, чи помислом, простивши, очисти його (її) і чистим (чистою) учини від усякого гріха і, завжди перебуваючи з ним (нею), збережи останок життя його (її), щоб він ходив (вона ходила) у заповідях Твоїх і щоб більше не був (не була) осмі­яним (осміяною) дияволом; щоб і в ньому (ній) прославилося пресвяте ім’я Твоє.
Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Христе Боже наш, і Тобі славу возсилаємо з Безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим і Благим, і Животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Вмочивши другий стручок у святий єлей, священик помазує ним хрестовидно, на чолі, на ніздрях, на щоках, на вустах, на грудях, на руках з обох боків, про­мовляючи молитву:

Отче Святий, Лікарю душ і тіл, Ти послав Єдинородного Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, Який усяку недугу зціляє і від смерті визволяє, зціли і раба Твого (рабу Твою) (ім’я) від тілесної і душевної його (її) немочі й оживотвори його (її) благодаттю Христа Твого: молитвами Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, заступництвом чесних Небесних Сил безплотних, силою Чесного і Животворчого Хреста, чесного і славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана, святих славних і всехвальних апостолів, святих славних і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців наших, святих і цілителів безсрібників  Косми і Даміана, Кира й Іоана, Пантелеймона та Єрмолая, Самсона і Диомида, Фотія й Аникити, святих і праведних Богоотців Іоакима й Анни і всіх святих.
Бо Ти єси джерело зцілення, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо з Єдинородним Твої Сином і Єдиносущним Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Диякон: Будьмо уважні.

Священик: Мир усім.
Читець: І духові твоєму.

Прокимен, глас 3: Господь – Просві­чений моє і Спаситель мій, кого убоюся.
Стих: Господь – Захисник життя мого, кого устрашуся.

Диякон: Премудрість.
Читець: До коринфян першого послання святого апостола Павла читання (зач.153: 1Кор.12:27-13:8).
Диякон: Будьмо уважні.

Читець:

Браття, ви – тіло Христове, а нарізно – члени. І одних Бог настановив у церкві, по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по-третє, вчителями; далі, іншим дав сили чудотворення, також дари зцілення, заступництва, управління і різні мови. Чи всі апостоли? Чи всі пророки? Чи всі вчителі? Чи всі чудотворці? Чи всі мають дари зцілення? Чи всі говорять різними мовами? Чи всі тлумачі? Дбайте про дари більші, і я покажу вам шлях іще кращий.
Якщо я говорю мовами людськи­ми й ангельськими, а любові не маю, то я – мідь, що дзвенить, або кімвал, що бриньчить. Якщо маю дар пророцт­ва і знаю всі таємниці, і маю всяке пізнання і всю віру, так що й гори можу переставляти, а любові не маю – то я ніщо. І якщо роздам усе добро моє і від­дам тіло моє на спалення, а любові не маю, то нема мені з того ніякої користі.
Любов довготерпить, милосердствує, любов не заздрить, любов не вихваляється, не пишається, не безчинствує, не шукає свого, не гнівається, не зами­шляє зла, не радіє з неправди, а радіє істині; усе покриває, всьому йме віру, всього сподівається, все терпить. Любов ніколи не минає.

Священик: Мир тобі.
Читець: І духові твоєму.

Диякон: Премудрість. Алилуя, глас 3.
Стих: На Тебе, Господи, я надіюся, не дай мені осоромитись повік.
Хор: Алилуя (тричі).

Диякон: Премудрість. Станьмо побожно, вислухаймо свя­те Євангеліє.

Священик: Мир усім.
Хор: І духові твоєму.

Священик: Від Матфея святого Євангелія читання (зач.34 з половини: Мф.10:1-8).
Хор: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
Диякон: Будьмо уважні.

Священик:
Одного разу, прикликавши дванадцять Своїх учеників, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяли їх і зціляли всяку недугу і всяку неміч. Дванадцяти ж апостолів імена такі: перший Симон, що зветься Петром, і Андрій, брат його, Яків Зеведеїв та Іоан, брат його, Филип і Варфоломій, Фома і Матфей-митар, Яків Алфеїв і Леввей, прозваний Фадеєм, Симон Кананіт та Іуда Іскаріотський, який і зрадив Його. Цих дванадцятьох послав Ісус і заповів їм, промовляючи: на путь до язичників не ходіть і в місто самарянське не входьте; а йдіть краще до овець загиблих дому Ізраїлевого; хо­дячи ж, проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне; хворих зці­ляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте: задарма одержали, задарма давайте.

Хор: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

Диякон проголошує єктенію:

Помилуй нас, Боже, з великої ми­лості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
Хор: Господи, помилуй. (тричі)

Ще молимось за милість, життя, мир, здоров’я, спасіння, Боже завітання і відпущення гріхів раба Божого (раби Божої) (ім’я).
Хор: Господи, помилуй(тричі)

І за прощення йому (їй) усякої про­вини, вільної і невільної, Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй(тричі)

Священик: Бо Ти Милостивий і Людинолюбний Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Священик промовляє молитву:

Диякон: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Священик:
Владико Вседержителю, Святий Царю, Ти караєш, але не умертвляєш, утверджуєш тих, що падають, і піднімаєш повалених, зціляєш тілесні скорботи людей. Молимося Тобі, Боже наш, щоб Ти послав милість Твою на єлей цей і на тих, що помазуються ним в ім’я Твоє, і нехай буде їм на зцілення душі й тіла і на очищення, й на зміну усякого страждання і всякої недуги і рани, і всякої скверни тіла й духу. Так, Господи, цілющу Твою силу з небес пошли, доторкнися до тіла, погаси вогневицю, вгамуй пристрасті й усяку неміч приховану. Будь Лікарем раба Твого (раби Твоєї) (ім’я), підніми його (її) з постелі хвороби і з ложа страждання цілим (цілою) і здоровим (здоровою), даруй його (її) Церкві Твоїй, щоб він догоджав (вона догоджала) на благо і чинив (чинила) волю Твою.
Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Ду­хові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь

Вмочивши третій стручок у святий єлей, священик помазує ним хрестовидно, на чолі, на ніздрях, на щоках, на вустах, на грудях, на руках з обох боків, про­мовляючи молитву:

Отче Святий, Лікарю душ і тіл, Ти послав Єдинородного Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, Який усяку недугу зціляє і від смерті визволяє, зціли і раба Твого (рабу Твою) (ім’я) від тілесної і душевної його (її) немочі й оживотвори його (її) благодаттю Христа Твого: молитвами Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, заступництвом чесних Небесних Сил безплотних, силою Чесного і Животворчого Хреста, чесного і славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана, святих славних і всехвальних апостолів, святих славних і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців наших, святих і цілителів безсрібників  Косми і Даміана, Кира й Іоана, Пантелеймона та Єрмолая, Самсона і Диомида, Фотія й Аникити, святих і праведних Богоотців Іоакима й Анни і всіх святих.
Бо Ти єси джерело зцілення, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо з Єдинородним Твої Сином і Єдиносущним Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Диякон: Премудрість.

Священик: Пресвята Богородице, спаси нас.
Хор: Чеснішу від херувимів і не­зрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо.

Священик: Слава Тобі, Христе Боже, надіє наша, слава Тобі.
Хор: Слава… І нині.
Господи, помилуй (тричі).
Благослови.

Диякон: Будьмо уважні.

Священик: Мир усім.
Читець: І духові твоєму.

Прокимен, глас 4: Прихили до мене вухо Твоє в той день, коли призву Тебе; скоро вислухай мене.
Стих: Господи! Вислухай молитву мою, і плач мій до Тебе нехай дійде.

Диякон: Премудрість.
Читець: До коринфян другого послання святого апостола Павла читання (зач.182: 2Кор.6:16-7:1).
Диякон: Будьмо уважні.

Читець:
Браття, ви – храм Бога Живого, як сказав Бог: “Оселюся в них і ходитиму в них, і буду їхнім Богом, і вони будуть Моїм народом. І тому вийдіть із середовища їхнього і відлучіться, – говорить Господь, – і не доторкайтесь до нечистого, і Я прийму вас. І буду вам Отцем, і ви будете Моїми синами і дочками”, – говорить Господь Вседержитель. Отже, улюблені, маючи такі обітниці, очистьмо себе від усякої скверни плоті і духу, творячи святиню в страху Божому.

Священик: Мир тобі.
Читець: І духові твоєму.

Диякон: Премудрість. Алилуя, глас 2.
Стих: Терплячи, потерпів перед Господом, і зважив на мене.
Хор: Алилуя (тричі).

Диякон: Премудрість. Станьмо побожно, вислухаймо свя­те Євангеліє.

Священик: Мир усім.
Хор: І духові твоєму.

Священик: Від Матфея святого Євангелія читання (зач.26: Мф.8:14-23).
Хор: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
Диякон: Будьмо уважні.

Священик:
Одного разу, прийшовши до Петрової господи, Ісус побачив тещу його, що лежала в гарячці, і доторкнувся до руки її, і гарячка покинула її; і вона встала і слугувала Йому. Коли ж настав вечір, привели до Нього багатьох біснуватих, і Він вигнав духів словом і зцілив усіх недужих, щоб справдилося сказане пророком Ісаєю, який говорить: Він узяв на Себе недуги наші і поніс хвороби. А як побачив Ісус довкола Себе багато народу, звелів ученикам відпливти на другий бік. Тоді один книжник, підійшовши, сказав Йому: Учителю, я піду за Тобою, куди б Ти не пішов. І каже йому Ісус: лисиці мають нори і птахи небесні – гнізда, Син же Людський не має де голови прихилити. Інший же з учеників Його сказав Йому: Господи! Дозволь мені перше піти і поховати батька мого. Але Ісус сказав йому: іди за Мною і залиш мертвим ховати своїх мерців. І, як увійшов Він у човен, за Ним пішли ученики Його .

Хор: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

Диякон проголошує єктенію:

Помилуй нас, Боже, з великої ми­лості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
Хор: Господи, помилуй(тричі)

Ще молимось за милість, життя, мир, здоров’я, спасіння, Боже завітання і відпущення гріхів раба Божого (раби Божої) (ім’я).
Хор: Господи, помилуй(тричі)

І за прощення йому (їй) усякої про­вини, вільної і невільної, Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй(тричі)

Священик: Бо Ти Милостивий і Людинолюбний Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Священик промовляє молитву:

Диякон: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Священик:
Благий і Людинолюбний, Милосердний і Многомилостивий Господи, великий у милості і багатий у благості, Отче щедрот і Боже усякого утішення, Ти укріпив нас святими Твоїми апостолами, щоб єлеєм з молитвою вони зціляли немочі людські. Сам і єлей цей учини на зцілення тих, хто помазується ним, на змінений всякої недуги і всякої рани – на визволення від усякого зла тих, хто сподівається від Тебе спасіння. Так, Владико, Господи Боже наш, молимо Тебе, Всесильний, спаси усіх нас, єдиний Лікарю душ і тіл, освяти всіх нас: Ти всяку недугу зціляєш, тому зціли і раба Твого (рабу Твою) (ім’я), підніми його (її) з постелі хвороби милістю Твоєї благості, відвідай його (її) милістю і щедротами Твоїми; віджени від нього (неї) усяку хворість і неміч, щоб він (вона), підведений (підведена) рукою Твоєю кріпкою, служив (служила) Тобі з усією вдячністю; і щоб і нині, причащаючись Твого несказанного людинолюбства, ми оспівували і славили Тебе, Творця всього величного і дивного, славного і невимовного.
Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Вмочивши четвертий стручок у святий єлей, священик помазує ним хрестовидно, на чолі, на ніздрях, на щоках, на вустах, на грудях, на руках з обох боків, про­мовляючи молитву:

Отче Святий, Лікарю душ і тіл, Ти послав Єдинородного Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, Який усяку недугу зціляє і від смерті визволяє, зціли і раба Твого (рабу Твою) (ім’я) від тілесної і душевної його (її) немочі й оживотвори його (її) благодаттю Христа Твого: молитвами Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, заступництвом чесних Небесних Сил безплотних, силою Чесного і Животворчого Хреста, чесного і славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана, святих славних і всехвальних апостолів, святих славних і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців наших, святих і цілителів безсрібників  Косми і Даміана, Кира й Іоана, Пантелеймона та Єрмолая, Самсона і Диомида, Фотія й Аникити, святих і праведних Богоотців Іоакима й Анни і всіх святих.
Бо Ти єси джерело зцілення, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо з Єдинородним Твої Сином і Єдиносущним Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Диякон: Будьмо уважні.

Священик: Мир усім.
Читець: І духові твоєму.

Прокимен, глас 5: Ти, Господи, охорониш нас і збере­жеш нас від роду цього і повік.
Стих: Спаси мене, Господи, бо не стало праведного.

Диякон: Премудрість.
Читець: До коринфян другого послання свя­того апостола Павла читання (зач.168: 2Кор.1:8-11).
Диякон: Будьмо уважні.

Читець:
Браття, не хочемо, щоб вам було невідомо про скорботу нашу, що трапилася з нами в Асії, де було нам тяжко надміру і над силу, так що не сподівалися залишитися живими, але самі в собі мали вирок до смерті для того, щоб надіятися не на самих себе, а на Бога, Який воскрешає мертвих, Який і врятував нас від такої близької смерті, і визволяє, і на Якого надіємось, що і ще визволить, при сприянні й вашої молитви за нас, щоб за дароване нам, завдяки заступництву багатьох, багато хто дякував за нас.

Священик: Мир тобі.
Читець: І духові твоєму.

Диякон: Премудрість. Алилуя, глас 5.
Стих: Милості Твої, Господи, повіки співатиму.
Хор: Алилуя (тричі).

Диякон: Премудрість. Станьмо побожно, вислухаймо свя­те Євангеліє.

Священик: Мир усім.
Хор: І духові твоєму.

Священик: Від Матфея святого Євангелія читання (зач.104: Мф.25:1-13).
Хор: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
Диякон: Будьмо уважні.

Священик:
Сказав Господь притчу оцю: уподібниться Царство Небесне десятьом дівам, які, взявши світильники свої, вийшли назустріч женихові. П’ять з них були мудрі, а п’ять – нерозумні. Нерозумні, взявши світильники свої, не взяли з собою оливи. Мудрі ж взяли оливи в посудинах разом зі світильниками своїми. А оскільки жених забарився, то всі задрімали і поснули. Опівночі ж почувся крик: ось жених іде, виходьте назустріч йому. Тоді встали всі діви та й приготували світильники свої. Нерозумні ж сказали мудрим: дайте нам вашої оливи, бо світильники наші гаснуть. А мудрі відповіли, кажучи: а як і нам і вам не стане? Ідіть краще до продавців та й купіть собі. Коли ж пішли вони купувати, прийшов жених, і ті, які були готові, ввійшли з ним на весілля, і двері зачинилися. Пізніше прийшли й інші діви і говорять: Господи! Господи! Відчини нам. Він же сказав їм у відповідь: істинно кажу вам: не знаю вас. Отже, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли Син Людський прийде.

Хор: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

Диякон проголошує єктенію:

Помилуй нас, Боже, з великої ми­лості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
Хор: Господи, помилуй(тричі)

Ще молимось за милість, життя, мир, здоров’я, спасіння, Боже завітання і відпущення гріхів раба Божого (раби Божої) (ім’я).
Хор: Господи, помилуй(тричі)

І за прощення йому (їй) усякої про­вини, вільної і невільної, Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй(тричі)

Священик: Бо Ти Милостивий і Людинолюбний Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Священик промовляє молитву:

Диякон: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Священик:
Господи Боже наш, Ти караєш і знову зціляєш, підносиш від землі бідного і від гноїща піднімаєш убогого; сиріт Отче, і тих, що в бурях, Пристановище, і недужих Лікарю, Ти наші немочі болісно носиш і недуги наші приймаєш; Ти милуєш нас тихо, перемагаєш беззаконня і знищуєш неправду; Ти скорий у допомозі, а непостійний у гніві. Ти дмухнув на Своїх учеників і сказав: прийміть Духа Святого; і кому відпустите гріхи, відпустяться їм. Ти приймаєш покаяння грішників і маєш владу прощати гріхи многі й тяжкі; і зцілення Ти подаєш усім, хто в немочі і довгій хворобі перебуває. І мене, смиренного, грішного і недостойного раба Твого, багатьма гріхами зв’язаного, що у пристрастях насолод лежить, Ти покликав до святого і превеличного звання священства, щоб я входив усередину за завісу, у Святеє Святих, де святі ангели бажають перебувати, і слухати євангельський голос Господа Бога, і бачити своїми очима лице святого возношення, і насолоджуватися Божествен­ною і священною літургією. Ти сподобив мене священнодіяти пренебесні Твої таїнства, і приносити Тобі дари і жертви за наші гріхи й людське невідання, і за­ступатися за духовних Твоїх овець, щоб з великого і несказанного Твого людинолюбства Ти очистив їхні гріхи. Сам, Преблагий Царю, вислухай молитву мою у цю годину і святий день, і в усякий час, і в усякому місці, і прислухайся до голосу благання мого, і рабові Твоєму (рабі Твоїй) (ім’я) в немочі душевній і тілесній зцілення даруй. Подаючи йому (їй) прощення гріхів і відпущення про­вин, вільних і невільних, вилікуй його (її) рани незцілимі, всяку недугу і всяку рану, даруй йому (їй) душевне зцілен­ня. Доторкнувшись до тещі Петрової, Ти спинив її вогневицю, і вона встала й служила Тобі. Сам, Владико, і рабові Твоєму (рабі Твоїй) (ім’я) подай зцілен­ня і переміну всякої згубної хвороби, і пом’яни багаті Твої щедроти і милість Твою. Пом’яни, бо помисли людини схильні до лукавства від юності її, і жод­ного не знайдеться безгрішного на землі. Ти єдиний без гріха, що прийшов і спас людський рід і визволив нас від неволі ворожої. Якщо увійдеш в суд з рабами Твоїми, не знайдеться нікого чистого від скверни: але всі уста будуть закриті, бо не матимуть, чого відповідати, бо як те лахміття викинуте – такою є всяка прав­да наша перед Тобою. Тому гріхів юності нашої не пом’яни, Господи: бо Ти є надія безнадійних і упокоєння струджених та обтяжених беззаконнями, і Тобі славу возсилаємо з Безначальним Твоїм От­цем і Пресвятим і Благим, і Животвор­чим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Вмочивши п’ятий стручок у святий єлей, священик помазує ним хрестовидно, на чолі, на ніздрях, на щоках, на вустах, на грудях, на руках з обох боків, про­мовляючи молитву:

Отче Святий, Лікарю душ і тіл, Ти послав Єдинородного Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, Який усяку недугу зціляє і від смерті визволяє, зціли і раба Твого (рабу Твою) (ім’я) від тілесної і душевної його (її) немочі й оживотвори його (її) благодаттю Христа Твого: молитвами Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, заступництвом чесних Небесних Сил безплотних, силою Чесного і Животворчого Хреста, чесного і славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана, святих славних і всехвальних апостолів, святих славних і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців наших, святих і цілителів безсрібників  Косми і Даміана, Кира й Іоана, Пантелеймона та Єрмолая, Самсона і Диомида, Фотія й Аникити, святих і праведних Богоотців Іоакима й Анни і всіх святих.
Бо Ти єси джерело зцілення, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо з Єдинородним Твої Сином і Єдиносущним Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Диякон: Будьмо уважні.

Священик: Мир усім.
Читець: І духові твоєму.

Прокимен, глас 6: Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї.
Стих: Серце чисте створи в мені, Боже, і духа праведного віднови в нутрі моєму.

Диякон: Премудрість.
Читець: До галатів послання святого апос­тола Павла читання (зач.213: Гал.5:22-6:2).
Диякон: Будьмо уважні.

Читець:
Браття, плід духа є: любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких нема закону. Але ті, що Христові є, плоть свою розіп’яли з пристрастями і похотями. Якщо ми живемо духом, то за духом повинні й діяти. Не будьмо марнославні, один одного дратувати, один одному заздрити. Браття! Якщо і впаде людина в якийсь гріх, ви, духовні, виправляйте такого в дусі лагідності, пильнуючи кожний себе, щоб і ти не був спокушений. Носіть тягарі один одного, і так здійсните закон Христа.

Священик: Мир тобі.
Читець: І духові твоєму.

Диякон: Премудрість. Алилуя, глас 6.
Стих: Блажен муж, що боїться Господа, і в заповідях Його перебуватиме.
Хор: Алилуя (тричі).

Диякон: Премудрість. Станьмо побожно, вислухаймо свя­те Євангеліє.

Священик: Мир усім.
Хор: І духові твоєму.

Священик: Від Матфея святого Євангелія читання (зач.62: Мф.15:21-28).
Хор: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
Диякон: Будьмо уважні.

Священик:
Одного разу прийшов Ісус у землі Тирські й Сидонські. І ось жінка-хананеянка, вийшовши з тих місць, закричала Йому: помилуй мене, Господи, Сину Давидів, дочка моя тяжко біснується. Але Він не відповідав їй ні слова. І підійшли ученики Його і благали Його: відпусти її, бо кричить нам услід. Він же сказав у відповідь: Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїлевого. А вона, підійшовши, вклонилася Йому і каже: Господи, допоможи мені. Він же сказав у відповідь: недобре взяти хліб у дітей і кинути псам. Вона сказала: так, Господи! Але і пси їдять крихти, що падають зі столу господарів їхніх. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: о жінко! Велика віра твоя: нехай буде тобі, як ти хочеш. І зцілилася дочка її у ту ж мить.

Хор: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

Диякон проголошує єктенію:

Помилуй нас, Боже, з великої ми­лості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
Хор: Господи, помилуй(тричі)

Ще молимось за милість, життя, мир, здоров’я, спасіння, Боже завітання і відпущення гріхів раба Божого (раби Божої) (ім’я).
Хор: Господи, помилуй(тричі)

І за прощення йому (їй) усякої про­вини, вільної і невільної, Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй(тричі)

Священик: Бо Ти Милостивий і Людинолюбний Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Священик промовляє молитву:

Диякон: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Священик:
Дякуємо Тобі, Господи Боже наш, Благий і Людинолюбний і Лікарю душ і тіл наших. Ти носиш наші немочі болісно, Твоєю раною ми всі зцілилися. Пастирю Добрий, Ти прийшов, щоб знайти заблудлу вівцю; Ти малодушним даєш утішення і жит­тя смиренним, Ти зцілив джерело, що дванадцять років кровоточило, і дочку хананеянки від лютого демона звіль­нив, Ти борг дарував двом боржникам і грішній жінці подав відпущення, Ти дарував зцілення розслабленому з від­пущенням гріхів його; Ти виправдав митаря словом і прийняв розбійника в останньому його сповіданні; Ти взяв гріхи світу і на хресті розіп’яв. Молимо­ся Тобі і просимо Тебе у благості Твоїй: Сам полегши, відпусти, прости, Боже, беззаконня і гріхи раба Твого (раби Тво­єї) (ім’я), провини його (її) вільні і невіль­ні, свідомі і несвідомі, чи переступом, чи непослухом, чи вночі або вдень, чи під клятвою священика, чи батька, чи матері, чи поглядом очей, чи порухом вій, чи схильністю до перелюбу, чи учи­ненням блуду, чи якимось рухом тіла і духу, коли він віддалився (вона віддалилася) від волі Твоєї і Святині Твоєї. Якщо ж згрішив він (згрішила вона) і ми, то як Благий і незлопам’ятливий Бог і Людинолюбець прости, не полишаючи його (її) і нас упасти у скверне життя або йти згубною дорогою. Так, Владико Господи, вислу­хай мене грішного в годину цю за раба Твого (рабу Твою) (ім’я) і не зважай як незлопам’ятливий Бог на всі гріхи його (її). Визволи його (її) від вічної муки; язик його (її) наповни хвалою Твоєю, уста його (її) відкрий на прославлення імені Твого, руки його (її) простягни на виконання заповідей Твоїх, ноги його (її) направ на путь Благовістя Твого, і всі його (її) члени й помисли укріпи Твоєю благодаттю. Бо Ти є Бог наш, Який через святих Своїх апостолів за­повів нам, сказавши: все, що зв’яжете на землі, буде зв’язано на небесах, і все, що розв’яжете на землі, буде розв’язано на небесах. І ще: і кому відпустите грі­хи, відпустяться їм, а кому затримаєте, затримаються. І як Ти почув Єзекію в скорботі душі його, в годину смерті його, і не відкинув його моління, так і мене смиренного і грішного, і недостойного раба Твого вислухай у годину цю. Бо Ти Той, Господи Ісусе Христе, Хто повелів сімдесят разів по сім прощати тим, що впадають у гріхи, з Твоєї благості і людинолюбства; і вболіваєш через злобу нашу, і радієш наверненню заблудлих, бо яка велич Твоя, така і милість Твоя; і Тобі славу возсилаємо, з Безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим і Благим, і Животворчим Твоїм Духом нині і по­всякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Вмочивши шостий стручок у святий єлей, священик помазує ним хрестовидно, на чолі, на ніздрях, на щоках, на вустах, на грудях, на руках з обох боків, про­мовляючи молитву:

Отче Святий, Лікарю душ і тіл, Ти послав Єдинородного Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, Який усяку недугу зціляє і від смерті визволяє, зціли і раба Твого (рабу Твою) (ім’я) від тілесної і душевної його (її) немочі й оживотвори його (її) благодаттю Христа Твого: молитвами Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, заступництвом чесних Небесних Сил безплотних, силою Чесного і Животворчого Хреста, чесного і славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана, святих славних і всехвальних апостолів, святих славних і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців наших, святих і цілителів безсрібників  Косми і Даміана, Кира й Іоана, Пантелеймона та Єрмолая, Самсона і Диомида, Фотія й Аникити, святих і праведних Богоотців Іоакима й Анни і всіх святих.
Бо Ти єси джерело зцілення, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо з Єдинородним Твої Сином і Єдиносущним Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Диякон: Будьмо уважні.

Священик: Мир усім.
Читець: І духові твоєму.

Прокимен, глас 7: Господи, не суди мене в ярості Твоїй і не карай мене в гніві Твоїм.
Стих: Помилуй мене, Господи, бо я немічний.

Диякон: Премудрість.
Читець: До солунян першого послання свя­того апостола Павла читання (зач.273: 1Сол.5:14-23).
Диякон: Будьмо уважні.

Читець:
Браття, благаємо вас: наставляйте на розум безчинних, втішайте малодушних, підтримуйте немічних, будьте довготерплячі до всіх. Пильнуйте, щоб хто кому не відплачував злом за зло; але завжди дбайте про добро один одному і всім. Завжди радійте. Безперестанно моліться. За все дякуйте: бо така щодо вас воля Божа у Христі Ісусі. Духа не вгашайте. Пророцтва не зневажайте. Все досліджуйте, доброго тримайтеся. Утримуйтесь від усякого зла. Сам же Бог миру нехай освятить вас у всій повноті, і ваш дух, і душа, і тіло у всій цілості нехай збережеться непорочно на пришестя Господа нашого Ісуса Христа.

Священик: Мир тобі.
Читець: І духові твоєму.

Диякон: Премудрість. Алилуя, глас 7.
Стих: Вислухає тебе Господь у день скорботи, захистить тебе ім’я Бога Якова.
Хор: Алилуя (тричі).

Диякон: Премудрість. Станьмо побожно, вислухаймо свя­те Євангеліє.

Священик: Мир усім.
Хор: І духові твоєму.

Священик: Від Матфея святого Євангелія читання (зач.30: Мф.9:9-13).
Хор: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
Диякон: Будьмо уважні.

Священик:
Одного разу Ісус, проходячи, побачив чоловіка, що сидів на митниці, на ймення Матфей, і каже йому: іди за Мною. І той устав і пішов за Ним. І, коли Ісус возлежав у домі, прийшло багато митарів і грішників і возлежали з Ним і з учениками Його. Побачивши те, фарисеї сказали ученикам Його: чому Учитель ваш їсть і п’є з митарями і грішниками? Ісус же, почувши це, сказав їм: не здорові потребують лікаря, а недужі, підіть та навчіться, що означає: милості хочу, а не жертви. Бо Я прийшов прикликати не праведників, але грішників до покаяння.

Хор: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

Диякон проголошує єктенію:

Помилуй нас, Боже, з великої ми­лості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
Хор: Господи, помилуй(тричі)

Ще молимось за милість, життя, мир, здоров’я, спасіння, Боже завітання і відпущення гріхів раба Божого (раби Божої) (ім’я).
Хор: Господи, помилуй(тричі)

І за прощення йому (їй) усякої про­вини, вільної і невільної, Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй(тричі)

Священик: Бо Ти Милостивий і Людинолюбний Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Священик промовляє молитву:

Диякон: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Священик:
Владико Господи, Боже наш, Лікарю душ і тіл, Ти лікуєш скороминущі пристрасті, зціляєш всяку недугу і всяку рану в людях; Ти хочеш, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини; Ти не хочеш смерті грішника, але щоб він навернувся і був живим. Бо Ти, Господи, у Старому Завіті встановив покаяння грішникам, Давиду і ніневійцям, і тим, що жили раніше, а в час промислительного пришестя Твого у плоті Ти прикликав не праведників, але грішників до покаяння; бо мита­ря, блудницю, розбійника і хульного гонителя – великого Павла – прийняв Ти через покаяння. Петра, верховного апостола Твого, що тричі відрікся від Тебе, Ти прийняв через покаяння і обі­цяв йому, сказавши: “Ти є Петро, і на цьому камені Я збудую Церкву Мою, і врата пекельні не подолають її, і дам Тобі ключі Царства Небесного”. Тому і ми, Благий і Людинолюбний, осмілені Твоїм правдивим обіцянням, молимося Тобі і просимо в годину цю: вислухай моління наше і прийми його, як кадило, що приносимо Тобі, і відвідай раба Твого (рабу Твою) (ім’я), і коли він що згрішив (вона що згрішила), словом чи ділом, чи помис­лами, чи вночі чи вдень, чи під клятву священичу, чи під своє прокляття підпав (підпала), чи від клятви зажурився (зажурилася) і прокляв (прокляла) себе – Тебе просимо і Тобі молимось: полегши, відпусти, прости йому (їй), Боже, не зважай на беззаконня його (її) і гріхи, які були в нього (в неї) свідомо чи несвідомо. І коли якусь із заповідей Твоїх він порушив чи згрішив (вона порушила чи згрішила), бо ж він (вона) плоть носить і у світі живе, чи від спокуси диявольської: Сам як Благий і Людинолюбний Бог прости, бо нема людини, що пожила б і не згрішила. Бо Ти єдиний без гріха, і правда Твоя  правда вічна, і слово Твоє  істина. Бо Ти не створив людину на погибель, але на виконання Заповідей Твоїх, на спадкоємство життя нетлінного, і Тобі славу возсилаємо з Отцем і Святим Духом нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Вмочивши останній сьомий стручок у святий єлей, священик помазує ним хрестовидно, на чолі, на ніздрях, на щоках, на вустах, на грудях, на руках з обох боків, про­мовляючи молитву:

Отче Святий, Лікарю душ і тіл, Ти послав Єдинородного Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, Який усяку недугу зціляє і від смерті визволяє, зціли і раба Твого (рабу Твою) (ім’я) від тілесної і душевної його (її) немочі й оживотвори його (її) благодаттю Христа Твого: молитвами Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, заступництвом чесних Небесних Сил безплотних, силою Чесного і Животворчого Хреста, чесного і славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана, святих славних і всехвальних апостолів, святих славних і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців наших, святих і цілителів безсрібників  Косми і Даміана, Кира й Іоана, Пантелеймона та Єрмолая, Самсона і Диомида, Фотія й Аникити, святих і праведних Богоотців Іоакима й Анни і всіх святих.
Бо Ти єси джерело зцілення, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо з Єдинородним Твої Сином і Єдиносущним Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Перший священик бере святе Євангеліє і, відкривши його, кладе сто­рінками на голову хворому (хворій), а всі священики підтримують Євангеліє.

При цьому не кладе руку, але вголос промовляє молитву:

Царю Святий, Милосердний і Многомилостивий Господи Ісусе Христе, Сину і Слово Бога Живого, Ти не хочеш смерті грішника, але щоб він навернувся і був живим. Не покладаю руки моєї грішної на голову того, що прийшов (тієї, що прийшла) до Тебе у гріхах і просить у Тебе через нас відпущення гріхів, але Твою руку, кріпку і сильну, що у Святому Євангелії цьому, яке співслужителі мої тримають на голові раба Твого (раби Твоєї) (ім’я), і молюся з ними, і благаю милостиве і незлопам’ятливе людинолюбство Твоє, Боже, Спасителю наш. Ти через пророка Твого Нафана дарував відпущення Давидові, що пока­явся у своїх гріхах, і прийняв молитву Манасії з покаянням. Сам і раба Твого (рабу Твою) (ім’я), що кається у своїх грі­хах, прийми зі звичним Твоїм людинолюбством, прощаючи всі його (її) гріхи.
Бо Ти є Бог наш, що звелів прощати сімдесят разів по сім тим, що впадають у гріхи, бо яка велич Твоя, така і милість Твоя, і Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Знявши Євангеліє з голови, дають його хворому (хворій) для цілування.

Помилуй нас, Боже, з великої ми­лості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
Хор: Господи, помилуй(тричі)

Ще молимось за милість, життя, мир, здоров’я, спасіння, Боже завітання і відпущення гріхів раба Божого (раби Божої) (ім’я).
Хор: Господи, помилуй(тричі)

І за прощення йому (їй) усякої про­вини, вільної і невільної, Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй(тричі)

Священик: Бо Ти Милостивий і Людинолюбний Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

САМОГЛАСНИЙ

Глас 4:

Слава…

Святі безсрібники, ви маєте джерело зцілень, тому подайте зцілення усім, хто має потребу, бо ви сподобилися преве­ликих дарів від Вічного Джерела, Спаса нашого. Бо говорить до вас Господь як до єдиноревнителів апостольських: ось Я дав вам владу над духами нечистими, щоб їх виганяти і щоб зцілити всяку не­дугу і всяку рану. Тому, проживши добре в повеліннях Його, задарма прийнявши, задарма й подаєте, зціляючи страждання душ і тіл наших.

І нині…

Зглянься на моління рабів Твоїх, Всенепорочна, бо Ти відга­няєш ворожі на нас напади і всякі скорботи наші перемінюєш, бо Тебе єдину за тверде і надійне утвердження маємо, і Твоє заступництво придбали тому, що ми не посоромилися, Владичице, до Тебе звертаючись. Поспіши на благання тих, хто з вірою до Тебе взиває: радуйся, Владичице, всіх помічнице, радосте і покрове, і спасіння душ наших.

хор: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Господи, помилуй (тричі).

І виголошує священик відпуст:

Христос, істинний Бог наш, молитвами Пречистої Своєї Ма­тері, силою Чесного і Животворчого Хреста, святого славного і всехвального апостола Якова, першого архієрея Єру­салимського, брата Божого, і всіх свя­тих, спасе і помилує нас, бо Він Благий і Людинолюбний.
Хор: Амінь.

А хворий (хвора), що прийняв (прийняла) помазання єлеєм, вклоняється і промовляє:

Благословіть, отці святі, простіть мене грішного (грішну).

І приймає від них благословення і про­щення, дякуючи Богу.