Чин благословення і освячення хоругви

ТРЕБНИК

Священик починає:

Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.

Слава Тобі, Боже наш, Слава Тобі.

Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди є і все наповняєш, Скарбе добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Свя­тий Безсмертний, помилуй нас (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Пресвята Тройце, помилуй нас; Гос­поди, очисти гріхи наші; Владико, про­сти беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради.
Господи, помилуй (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Цар­ство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але ви­зволи нас від лукавого.
Священик: Бо Твоє є Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.
Господи, помилуй (12 разів).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Прийдіть, поклонімось Цареві нашому, Богу.
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого, Бога.
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Самого Христа, Царя і Бога нашого.

ПСАЛОМ 143

Благословенний Господь Бог мій, що навчає руки мої до боротьби і пальці мої до битви. Він – милість моя і охорона моя; Твердиня моя і Спаситель мій; Він – щит мій, і я надіюся на Нього; Він прихиляє народ мій до мене. Господи! Що таке людина, що Ти виявляєш їй Себе, і сини людські, що Ти піклуєшся про них? Людина – як подих вітру; дні її – як тінь, що зникає. Господи! Прихили небо Твоє і зійди; торкнися гір – і з них піде дим. Блисни блискавкою – і розжени ворогів моїх; пусти стріли Твої – і розвій їх. Простягни руку Твою з висоти, визволи мене і спаси мене з вод великих, – з руки синів чужих, що їх уста говорять марноту, а правиця
їхня повна неправди. Боже! Нову пісню Тобі співаю; на десятиструнній псалтирі буду співати Тобі, бо Ти даєш спасіння царям; визволив Давида, раба Твого, від меча лютого. Визволи мене і спаси мене від руки синів чу­жих, що їхні уста говорять марноту, а правиця їхня повна неправди. Нехай сини наші будуть як розквітлі рос­лини у молодості своїй; і дочки наші нехай будуть прибрані й прикрашені, як стовп у царських палатах. Нехай житниці наші будуть повні і всяким хлібом багаті. Нехай множаться тися­чами вівці на пасовищах наших. Не­хай воли наші будуть ситі, і не буде ні розкрадання, ні пропажі, ні стогону на вулицях наших. Блаженний народ, у якого все це є. Блаженний народ, у якого Господь – Бог його.

Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже (тричі)

Диякон: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Боже Вічний, Безначальний, Невидимий, Недослідимий, Невимовний, всіх творінь видимих і невидимих Творче! Ти звелів в Старо­му Завіті угодникові Твоєму Мойсею образи херувимів в скинії спорудити й поставити, і в них зволив славу Твою показати, і молитви людей Твоїх по­чути. Сам і нині, Владико, Людинолюбче, Царю, поглянь з неба, з святої оселі Твоєї й пошли благодать Пре­святого Твого Духа на образ і хоругву цю, на славу імені Твого пресвятого (на славу свято­го/ святої/ святих – ім’я) зображену, і благослови, очисти і освяти її. Подай щедру благодать рабам Твоїм, щоб всі вони, споглядаючи на образ хоругви і слідуючи за нею, страшними були для супро­тивників їхніх і відганяли наступаю­чих на них; щоб були вислухані мо­литви їхні і щоб одержали від Тебе обіцяні блага, що приготував Ти для вірних Своїх. Бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння з Єдинородним Твоїм Сином, з Пресвятим і Бла­гим, і Животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Священик кропить свяченою водою хоругву, виголошуючи, тричі:

Благословляється і освячуєть­ся хоругва ця благодаттю Пресвятого Духа, окропленням свяче­ною водою, в ім’я Отця і Сина, і Свя­того Духа. Амінь.

Після цього відпуст дня.