Молитви над матір’ю в сороковий день
після народження дитини (вводини)

ТРЕБНИК

Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Свя­тий Безсмертний, помилуй нас (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Пресвята Тройце, помилуй нас; Гос­поди, очисти гріхи наші; Владико, про­сти беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради.
Господи, помилуй (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Цар­ство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але ви­зволи нас від лукавого.
Священик: Бо Твоє є Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.
Господи, помилуй (12 разів).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Тропар дня або святого

Слава… І нині…

Молитвами, Господи, всіх святих Твоїх і Богородиці, мир Твій подай нам і помилуй нас як єдиний Милосердний.

Мати з дитям схиляє голову, а священик творить над ним знак хреста і, торкаючись його голови, промовляє молитву:

Господу помолимось.
Господи, помилуй.

Господи Боже наш, Тобі молимось і Тебе благаємо, нехай знаменується світло лиця Твого на рабові Твоєму (на рабі Твоїй) (ім’я) і нехай знаменується Хрест Єдинородного Сина Твого в серці та помислах його (її), щоб уникав він (уникала вона) суєти світу і всякого лукавого підступу ворожого, а виконував (виконувала) заповіді Твої. Дай, Господи, щоб невідступно перебувало ім’я Твоє святе на ньому (на ній), що в слушний час приєднується до святої Твоєї Церкви і звершується страшними Таїнами Христа Твого, щоб, проживши за заповідями Твоїми і зберігши печать непорушною, одержав (одержала) блаженство обраних у Царстві Твоїм, благодаттю і людинолюбством Єдинородного Сина Твого, що з Ним благословен єси, з Пресвятим і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Священик, взявши дитя на руки, пе­ред дверима храму або перед іконою Богородиці творить ним образ хреста, промовляючи:

Господу помолимось.
Господи, помилуй.

Господи Боже Вседержителю, Отче Господа нашого Ісуса Христа, Ти створив словом Твоїм усяку істоту словесну й безсловесну і все з небуття до буття привів. Молимося Тобі і благаємо Тебе: волею Твоєю спаси рабу Твою (ім’я), очисти від усякого гріха і від усякої скверни її, що приходить до святої Твоєї Церкви, нехай неосудно вона сподобиться причаститися Святих Твоїх Таїн.

І дитя, нею народжене, благослови, вирости, освяти, врозуми, виховай до­брим та розумним, бо Ти його привів і показав йому світ видимий, щоб воно в призначений час сподобилося і світу ду­ховного і приєдналося до святого Твого стада через Єдинородного Сина Твого, що з Ним благословен єси, з Пресвятим і Благим і Животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Господи Боже Вседержителю, Отче Господа нашого Ісуса Христа, Ти створив словом Твоїм усяку істоту словесну й безсловесну і все з небуття до буття привів. Молимося Тобі і благаємо Тебе: волею Твоєю спаси рабу Твою (ім’я), очисти від усякого гріха і від усякої скверни її, що приходить до святої Твоєї Церкви, нехай неосудно вона сподобиться причаститися Святих Твоїх Таїн.

І дитя, нею народжене, благослови, вирости, освяти, врозуми, виховай до­брим та розумним, бо Ти його привів і показав йому світ видимий, через Єдинородного Сина Твого, що з Ним благословен єси, з Пресвятим і Благим і Животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Господи Боже Вседержителю, Отче Господа нашого Ісуса Христа, Ти створив словом Твоїм усяку істоту словесну й безсловесну і все з небуття до буття привів. Молимося Тобі і благаємо Тебе: волею Твоєю спаси рабу Твою (ім’я), очисти від усякого гріха і від усякої скверни її, що приходить до святої Твоєї Церкви, нехай неосудно вона сподобиться причаститися Святих Твоїх Таїн.

Бо Ти Благий і Людинолюбний Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсяк­час, і на віки віків.

Амінь.

Мир усім.

Голови ваші вклоніть перед Гос­подом.

Священик промовляє молитву над матір’ю дитини:

Господу помолимось.
Господи, помилуй.

Господи Боже наш, що прийшов на спасіння роду людського, прийди й до раби Твоєї (ім’я) і сподоби її молитвами чесного Твого пресвітерства ввійти до храму слави Твоєї. Обмий її нечистоту тілесну та скверну душевну після скінчення сорока днів, і вчини її достойною причастя Пречистого Тіла і Крові Твоєї. Бо освятилося і просла­вилося пречесне і величне ім’я Твоє з Отцем і Святим Духом нині і повсякчас, і на віки віків.

Амінь.

Священик промовляє другу молитву, благословляючи дитину:

Господи Боже наш, Тебе, як немовля, на сороковий день принесла до храму Свята Твоя Мати, Пречиста Діва Марія, і на руки прийняв Тебе праведний Симеон. Сам, Владико Всесильний, благослови цій принесеній дитині з’явитися перед Тобою, Творцем усього; зрости її на всяке добре і Тобі благоугодне діло, відганяючи від неї знаком Хреста Твого всяку силу ворожу, Ти бо єси, Господи, Охоронитель дітей. Щоб, сподобившись святого хрещення і з нами під охороною благодаті Єдино­сущної, Святої і Нероздільної Тройці перебуваючи, одержала вона долю пра­ведників у Царстві Твоєму. Бо Тобі на­лежить усяка слава, подяка і поклоніння, з Безпочатковим Твоїм Отцем, і Пре­святим і Благим і Животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Амінь.

Мир усім.

Голови ваші вклоніть перед Гос­подом.

Боже Отче Вседержителю, Ти через велемовного пророка Ісаю провістив нам втілення від Діви Єдинородного Твого Сина і Бога нашого. Він в останні дні з благовоління Твого та співдіяння Святого Духа ради спасіння нас, людей, зволив з безмірного милосердя стати Її Дитям; і за звичаєм у законі святому Твоєму, як сповнилися дні очищення, Ти як істин­ний Законодавець допустив принестися у святилище і на руках праведного Симе­она носитися зволив. Прообраз таїнства цього, у вигляді кліщів з вугіллям, ми пізнали у наперед згаданому пророком, і ми, вірні, у благодаті його наслідуємо. І нині Сам Ти, Господи, що охороняєш ді­тей, благослови дитя це разом з рідними та майбутніми хрещеними батьками його і сподоби його в добрий час відро­дитися водою та Духом, причисли його до святого Твого стада овець словесних, що носять ім’я Христа Твого. Бо Ти на небесах живеш і на смиренних спо­глядаєш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсяк­час, і на віки віків.

Господи Боже наш, Тебе, як немовля, на сороковий день принесла до храму Свята Твоя Мати, Пречиста Діва Марія, і на руки прийняв Тебе праведний Симеон. Сам, Владико Всесильний, благослови цій принесеній дитині з’явитися перед Тобою, Творцем усього; зрости її на всяке добре і Тобі благоугодне діло, відганяючи від неї знаком Хреста Твого всяку силу ворожу, Ти бо єси, Господи, Охоронитель дітей. Щоб через святе хрещення, якого сподобилася і з нами під охороною благодаті Єдино­сущної, Святої і Нероздільної Тройці перебуваючи, одержала вона долю пра­ведників у Царстві Твоєму. Бо Тобі на­лежить усяка слава, подяка і поклоніння, з Безпочатковим Твоїм Отцем, і Пре­святим і Благим і Животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Амінь.

Мир усім.

Голови ваші вклоніть перед Гос­подом.

Боже Отче Вседержителю, Ти через велемовного пророка Ісаю провістив нам втілення від Діви Єдинородного Твого Сина і Бога нашого. Він в останні дні з благовоління Твого та співдіяння Святого Духа ради спасіння нас, людей, зволив з безмірного милосердя стати Її Дитям; і за звичаєм у законі святому Твоєму, як сповнилися дні очищення, Ти як істин­ний Законодавець допустив принестися у святилище і на руках праведного Симе­она носитися зволив. Прообраз таїнства цього, у вигляді кліщів з вугіллям, ми пізнали у наперед згаданому пророком, і ми, вірні, у благодаті його наслідуємо. І нині Сам Ти, Господи, що охороняєш ді­тей, благослови дитя це разом з рідними та хрещеними батьками його. Бо Ти на небесах живеш і на смиренних спо­глядаєш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсяк­час, і на віки віків.

Якщо дитина охрещена, священик звер­шує уцерковлення. Якщо ж ні, робить це після хрещення, а тут виголошує відпуст.

Священик бере дитину на руки і в две­рях храму творить нею образ хреста, промов­ляючи:

Воцерковлюється раб Божий (раба Божа) (ім’я) в ім’я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Потім вносить дитину до церкви, про­мовляючи:

Увійде в дім Твій, поклониться хра­му святому Твоєму.

І виходить на середину церкви, промов­ляючи:

Воцерковлюється раб Божий (раба Божа) (ім’я) в ім’я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Посеред церкви прославля­тиме Тебе.

Потім несе до царських врат на солію, промовляючи:

Воцерковлюється раб Божий (раба Божа) (ім’я) в ім’я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Потім несе до царських врат на солію, промовляючи:Якщо ж це дівчинка, то несе тільки до Царських врат, а якщо це хлопчик, то південними две­рима вносить його до святого вівтаря і далі північ­ними дверима виносить його на солію перед царськими вратами.

Тримаючи на руках дитину, при цьому промовляє:

Нині відпускаєш раба Твого, Вла­дико, за словом Твоїм, з миром, бо по­бачили очі мої спасіння Твоє, що Ти приготував перед лицем усіх людей, світло на одкровення народам і славу людей Твоїх, Ізраїля.

Після цього перед царськими вратами священик передає, якщо це хлопчик, то  хрещеному батькові, а якщо дівчинка – хрещеній матері.

Священик виголошує відпуст.

Після вводин мати мати сповідається, а за Божественною літургією мати і дитина (якщо була охрещена) причащаються.