Чин святої Сповіді

ТРЕБНИК

Священик в єпитрахилі:

Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Свя­тий Безсмертний, помилуй нас (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Пресвята Тройце, помилуй нас; Гос­поди, очисти гріхи наші; Владико, про­сти беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради.
Господи, помилуй (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Цар­ство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але ви­зволи нас від лукавого.
Священик: Бо Твоє є Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.
Господи, помилуй (12 разів).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Прийдіть, поклонімось Цареві нашому, Богу.
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого, Бога.
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Самого Христа, Царя і Бога нашого.

ПСАЛОМ 50

Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе Єдиного я згрішив і лукаве перед Тобою вчинив, отже, праведний Ти у слові Твоїм і справедливий у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя. Бо Ти істину полюбив єси, невідоме й таємне мудрості Твоєї явив Ти мені. Окропи мене ісопом – і очищуся, омий мене – і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість – і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створи в мені, Боже, і духа праведного віднови в нутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене. Навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме прав­ду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою. Бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я: всепалення Ти не бажаєш. Жертва Богові – це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним Ти не погордуєш. Ублажи, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна Тобі жертва правди, приношення і всепалення: тоді покла­дуть на Жертовник Твій тельців.

Тропарі, глас 6:

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо, жодного виправдання не маючи, ми грішні, Тобі як Владиці цю молитву приносимо: помилуй нас.

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.

Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось: не прогнівайся дуже на нас і не пам’ятай беззаконь наших, але зглянься нині як Благоутробний і ви­зволи нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми, люди Твої, всі творіння рук Твоїх і ім’я Твоє призиваємо.

І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Милосердя двері відкрий нам, Бла­гословенна Богородице, щоб ми, на Тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти єси спа­сіння роду християнського.

Господи, помилуй (40 разів)

Господу помолимось.
Господи, помилуй.

Боже, Спасителю наш, Ти через пророка Твого Нафана дарував відпущення Давидові, що у гріхах своїх покаявся, і прийняв молитву покаянну Манасії. Сам і раба Твого (рабу Твою) (ім’я), що кається у гріхах, які вчинив (вчинила), прийми зі звичайним Твоїм людинолюбством, прощаючи йому (їй) все, що вчинив (вчинила), відпускаючи неправди і прощаючи беззаконня. Бо Ти ж, Господи, сказав: не бажаю Я смерті грішника, але нехай він покається і буде живий, і сім разів по сімдесят від­пустяться гріхи його. Бо як велич Твоя незрівнянна, так і милість Твоя безмірна. Бо коли на беззаконня зважатимеш, хто устоїть?

Бо Ти єси Бог тих, що каються, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Господу помолимось.
Господи, помилуй.

Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, Пастирю і Агнче, Ти взяв гріхи світу, двом винуватцям їхній борг дарував і грішниці простив гріхи її; Сам, Владико, полегши, відпусти і прости гріхи, беззаконня, провини вільні й невільні, що їх учинив цей раб Твій (учинила ця раба Твоя), свідомо чи несвідомо, чи через переступ та неслухняність, чи як людина, що, тіло маючи і на світі живучи, дияволом був спокушений (була спокушена), чи то словом, чи то ділом, чи то свідомо, чи несвідомо, чи порушив (порушила) слово священика, чи під клятвою священика був (була), чи під свою анафему підпав (підпала) або під клятву був підведений (була підведена). Сам, Владико, як Благий і Милосердний з великої Твоєї милості благоволи цьому рабу Твоєму (цій рабі Твоїй) словом розрішитися, прощаючи йому його (їй її) анафему та клятву. Так, Владико, Людинолюбний Господи, вислухай нас, що просимо милості Твоєї для раба Твого цього (раби Твоєї цієї), і прости як Милостивий усі його (її) гріхи, і визволи його (її) з муки вічної. Ти бо, Владико, сказав: що ви зв’яжете на землі – буде зв’язане і на небі, і що розв’яжете на землі – буде розв’язане на небі.

Бо Ти один безгрішний, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Потім священик промовляє до сповід­ника:

Ось, чадо, Христос невидимо сто­їть, приймаючи сповідь твою, не сором­ся, не бійся, не приховуй нічого від мене, але щиро скажи все, що вчинив (вчинила) ти, щоб прийняти прощення від Господа нашого Ісуса Христа. Ось і ікона Його перед нами, а я тільки свідок, щоб свід­чити перед Ним про все, що ти скажеш мені, а якщо затаїш щось від мене, по­двійний гріх матимеш. Отже, подумай, бо ти прийшов (прийшла) на лікування, щоб не відійти тобі незціленим (незціленою).

Після цього сповідник схиляє голову, а священик читає молитву:

Господу помолимось.
Господи, помилуй.

Господи Боже спасіння рабів Твоїх, Милостивий, і Щедрий, і Довготерпеливий, що вболіваєш через злобу нашу, Ти не хочеш смерти грішника, але щоб він навернувся і живим був. Сам і нині змилуйся над рабом Твоїм (рабою Твоєю) (ім’я), покажи йому (їй) взірець покаяння, дай прощення й відпущення гріхів, прощаючи йому (їй) всякий гріх вільний і невільний; примири і з’єднай його (її) зі святою Твоєю Церквою через Ісуса Христа, Господа нашого, що з Ним Тобі належить держава і велич нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

МОЛИТВА ВІДПУЩЕННЯ

Господь і Бог наш Ісус Христос благодаттю і щедротами Свого людинолюбства нехай простить тобі, чадо (ім’я), всі гріхи твої. І я, недостойний іє­рей, владою Його, мені даною, прощаю і відпускаю тобі усі гріхи твої в ім’я Отця і Сина, і Святого Духа.

Амінь.

Наприкінці цієї молитви священик, по­кривши голову сповідника єпитрахілем, благо­словляє її рукою.

Достойно є, і це є істина, сла­вити Тебе, Богородицю, Присноблаженну і Пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо.

Слава… І нині…
Господи, помилуй (тричі).
Благо­слови.

І відпуст.