Чин благословення і освячення хреста

ТРЕБНИК

Священик, в єпитрахилі і фелоні, стає перед хрестом, кадить його і починає:

Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.

Слава Тобі, Боже наш, Слава Тобі.

Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди є і все наповняєш, Скарбе добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Свя­тий Безсмертний, помилуй нас (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Пресвята Тройце, помилуй нас; Гос­поди, очисти гріхи наші; Владико, про­сти беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради.
Господи, помилуй (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Цар­ство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але ви­зволи нас від лукавого.
Священик: Бо Твоє є Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.
Господи, помилуй (12 разів).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Прийдіть, поклонімось Цареві нашому, Богу.
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого, Бога.
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Самого Христа, Царя і Бога нашого.

ПСАЛОМ 131

Пом’яни, Господи, Давида і всю лагідність його. Як він присягався Господу, давав обітниці Богу Якова: не ввійду в світлицю дому мого, не ляжу на постіль мою, не дам заснути очам моїм і задрімати повікам моїм; не заспокоюся, поки не знайду оселі для Господа, дому для Бога Якова. Ось ми чули про Нього в Єфрафі, знайшли Його на полях Іарима. Ходімо в оселі Його, поклонімося підніжжю ніг Його. Воскресни, Господи, у спокій Твій, Ти і кивот святині Твоєї. Священики Твої зодягнуться в правду і преподобні Твої зрадіють. Ради Давида, раба Твого, не відверни лиця від помазаника Твого. Клявся Господь Давиду істиною і не зречеться її: із синів роду твого посаджу на престолі твоїм. А коли сини твої зберігатимуть завіт Мій і повеління Мої, яких Я на­вчу їх, то й сини їхні на віки сидіти­муть на престолі твоїм. Вибрав Гос­подь Сион, забажав його на оселю для Себе. Це місце спокою Мого повік віку (сказав Господь), тут оселюся, бо Я полюбив його. Поживу його Я, благословляючи, благословлю, і вбо­гих його Я нагодую хлібом. Священи­ків його Я зодягну в спасіння, і пра­ведні його будуть радіти радістю. Там Я вирощу спасіння Давидові, постав­лю світильник помазанику Моєму. Ворогів його осоромлю Я, на ньому ж розцвіте святиня Моя.

ПСАЛОМ 59

Боже! Ти розгнівався на нас, відвернувся від нас і покарав нас. Але змилуйся над нами! Ти потряс землю, порушив її; зціли рани її, бо вона захиталася. Ти дав лю­дям Твоїм зазнати гіркоти, напоїв нас вином скорбот. Дай же знамення тим, що бояться Тебе, щоб вони мо­гли втекти від стріли ворожої. Щоб спаслися улюблені Твої, спаси їх правицею Твоєю і вислухай мене. Бог сказав у святині Своїй: «Возрадуюся, і розділю Сихем, і долину Сокхоф розміряю. Мій Галаад, Мій Манасія, Єфремтвердиня глави Моєї, Іудацар Мій. Моавчаша уповання Мого; на Ідумею покладу чобіт Мій. Чужинці скорилися Мені». Хто введе мене в укріплене місто? Або доведе мене до Ідумеї? Чи не Ти, Боже, що відвернувся від нас і не виходиш, Боже, з військом нашим? Пошли нам поміч у скорботах, бо марна допомога людська. З Богом ми покажемо силу, і Він подолає гнобителів наших.

ПСАЛОМ 98

Господь воцарився – нехай бояться народи! Возсів на херувимах, – нехай захитається земля. Господь в Сионі великий і високий над усіма людьми. Нехай прославляють велике і страшне ім’я Твоє, бо воно святе. І честь Царева любить правосуддя: Ти утвердив правду, суд і правоту встановив Ти у синів Якова. Возносіть Господа Бога нашого і поклоняйтеся підніжжю ніг Його, бо воно святе. Мойсей і Аарон між ієреями Його, і Самуїл між тими, що призивають ім’я Його. Взивали вони до Господа, і Він вислухав їх. У стовпі хмарному Він говорив до них, і вони виконували, зберігали заповіді Його і повеління Його, що Він дав їм. Господи, Боже наш! Ти вислухав благання їхні; Боже, Ти був милостивим до них, але й карав за провини їхні. Возносіть Господа Бога нашого і поклоняйтеся на горі святій Його, бо Святий Гос­подь Бог наш.

Тропар, глас 1:
Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемо­гу побожному народові нашому на супротивників подай і Хрестом Твоїм охороняй нас – оселю Твою (тричі).

Слава…

Кондак, глас 4:
Вознісся на Хрест волею, Христе Боже, новим людям Твоїм, що носять ім’я Твоє, щедроти Твої даруй. Звесели силою Твоєю благовірних людей, подаючи їм перемогу над супротивниками зброєю миру – Хрес­том Твоїм, непоборним знаменом пе­ремоги.

І нині…

Глас 6:
Животворчий Хрест Твоєї благості, що Ти дарував нам, недостойним, Господи, Тобі приносимо в молитву, – спаси вірних людей Богородиці ради, що за нас до Тебе молиться, єдиний Людинолюбний.

І далі співаємо тричі тропар, глас 6:

Пошли благодать Твою, Життєдавче, і хрест цей освяти і всім людям Твоїм даруй його на поміч і утвер­дження.

Диякон: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Господи Боже слави, Отче Вседержителю, Боже Саваофе! Ти древом життя, що посеред раю знаходилось, дав прообраз Животворчого Хреста Єдинородного Сина Твого. І замість древа непослуху, через споживання плоду якого вселукавий змій праотців наших, а з ними і весь рід людський, із раю вигнав і до смерті привів, Ти дав знамення цього Живоносного Хреста, на якому Улюблений Твій Син був розіп’ятий, і помер, і смертю смерть подолав, і всю силу диявола знищив, і життя світу дарував; Церкві Твоїй – зброю непереможну, освячення і покров могутній, і віри утвердження, і від усіх диявольських спокус визволення; Ти дарував і тверду надію на спасіння, і неосоромну надію на вічне життя. Тому ми, раби Твої, що сподобилися задарма такої великої благодаті Тво­єї, дякуючи, славу, хвалу і смиренне поклоніння приносимо Твоїй величі і молимося щиро, щоб Ти милостиво споглянув на це знамення хресне, яке вірні раби Твої з усердям і твердою ві­рою та любов’ю до Тебе спорудили, як знамення перемоги Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, свобо­ди ж і визволення нашого. Пошли на нього небесне Твоє благословення, і благослови, і освяти його, і наповни силою та благословенням того древа, на якому розіп’яте було пресвяте тіло Господа нашого Ісуса Христа, Єдинородного Сина Твого, через яке сила диявола знищена, і люди свободу одержали і життя сподобилися. Так, молимо Тебе, Владико Пресвятий, за­ради святих страстей і пролитої свя­тої крові, і животворчої смерті Єдинородного Сина Твого, Господа на­шого Ісуса Христа, яку Твоєю Бога Отця Безначального радою, і Пре­святого Твого Духа волею, задля на­шого спасіння, на древі хреснім Ти перетерпів; і через це древо хресне, що було колись покаранням грішників і злочинців, вчини благословенним, святим, життєдайним і визволенням грішників, яке ми приносимо Тобі на вблагання. Пошли нині благодать Пресвятого Твого Духа на це знамен­ня хресне, благослови і освяти його, і дай йому бути знаменням страшним і міцним проти всіх ворогів видимих і невидимих, на прогнання і відбит­тя всіх підступів, хитрощів та спо­кус диявольських. Людям же Твоїм нехай буде покровом могутнім, утвер­дженням віри, зміцненням надії, пе­ремогою в битвах і в усіх добрих ді­лах успіхом. І до всіх, що перед цим знаменням Тобі поклоняються і благан­ня приносять, будь милостивим По­мічником, і всього, чого просять вони на спасіння, будь багатим Подателем. І як хрестом світ від гріховного засу­дження Ти визволив, так рабів Твоїх, що це хресне знамення Тобі від душі з вірою приносять, силою хреста улюб­леного Сина Твого вчини завжди бути переможцями гріха, і всякі земні й не­бесні Твої блага їм даруй, і, завжди хрестом на все добре усіх вірних настав­ляючи, приведи до здобуття небесного вінця.
Бо Ти єси Джерело освячення і всіх благ багатий Податель, і Тобі славу возсилаємо з Єдинородним Тво­їм Сином і з Пресвятим і Благим, і Животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків.

Хор: Амінь.

Священик: Мир усім.
Хор: І духові твоєму.

Диякон: Голови ваші вклоніть пе­ред Господом.
Хор: Тобі, Господи.

Боже і Отче Господа нашого Ісуса Христа, Який Хрестом Своїм диявола переміг і смерть умертвив, і визволив рід людський від омани й мук його, споглянь нині на нашу молитву і на це хресне знамення, споруджене на славу Тобі, Богу Отцю, і Єдиносущному Твоєму Сину, і Рівноістотному Твоєму Духу, і на спомин про ту преславнііпу перемогу над дияволом, смертю і пеклом і наше визволення, Духом Твоїм Святим, окропленням водою цією освяченою благослови і освяти. І вилий на нього Твоє святе благословення і силу, яку окропленням кров’ю і розп’яттям тіла Улюбленого Сина Твого те преблагословенне древо придбало. І тому подай, щоб воно було для вірних людей Твоїх стіною, і покровом, і стовпом кріпості від ворогів, на відігнання всякого зла супротивного і на зцілення душевних і тілесних недуг, і щоб почуті були бла­гання і моління всіх, що з вірою перед цим знаменням моляться Тобі.
Бо Ти єси Бог милості і щедрот, і людинолюбства, і Тобі сла­ву возсилаємо з Єдинородним Тво­їм Сином і з Пресвятим і Благим, і Животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків.

Хор: Амінь.

Священик кропить свяченою водою хрест тричі, щоразу виголошуючи:

Освячується хрест цей благодат­тю Пресвятого Духа, окропленням водою цією свяченою, в ім’я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Після цього, ставши побожно перед святим хресним знаменням і взявши кади­ло, священик кадить навкруги хреста, а хор співає стихиру, глас 8:

Хрест – охорона всієї вселенної; Хресткраса Церкви; Хрествірним утвердження; Хрестангелам слава, а демонам рана.

Слава… І нині… глас 4:

Триблаженний і Життєдайний Хресте, люди, Тобою окормлювані, ра­зом святкують; з безплотними собора­ми чин архієрейський побожно співає; множество ченців і посників поклоня­ються, і Христа, на тобі розіп’ятого, всі ми прославляємо.

Після цього співаємо цю стихиру двічі:

Хресту Твоєму поклоняємось, Христе, і Святе Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо.

Кланяємося побожно до землі і цілуємо чесний і священний хрест. Після цілування знову, втретє, співаємо ту ж стихиру і кланя­ємось. Так само і всі присутні кланяються і цілують чесний хрест.

Хор співає стихиру, глас 2:

Прийдіть, вірні, поклонімося си­лі Хреста, бо древо в раю виростило смерть, з цього ж, що мало Безгріш­ного розіп’ятого на ньому Господа, – життя процвіло. Від нього одержуючи нетління, всі народи взивають: Ти, що Хрестом смерть знищив і нас від омани і мук диявола визволив, Госпо­ди, слава Тобі.

Диякон: Премудрість.

Священик: Пресвята Богородице, спаси нас.
Хор: Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо.

Священик: Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі.
Хор: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Господи, помилуй
(тричі).
Благослови.

І далі відпуст:

Христос, істинний Бог наш, що на древі хреснім ради нашого спасіння розіп’явся і смерть прийняти зволив, і третього дня з мертвих воскрес, молитвами Пречистої Своєї Матері, силою Чесного і Животворчого Хреста, свя­тих славних і всехвальних апостолів і всіх святих, помилує і спасе нас, бо Він Благий і Людинолюбний.

Хор: Амінь.

Священик, взявши хрест і повер­нувшись до людей, благословляє їх хрестом, промовляючи:

Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемо­гу побожному народові нашому на супротивників подай і Хрестом Твоїм охороняй нас – оселю Твою.

І відходять всі, дякуючи Богові.