Чин заручин

ТРЕБНИК

Після Божественної літургії священик стоїть у храмі, а перед церковними дверима чекають наречені. їхні два персні, раніше пере­дані священикові й освячені, лежать по правій стороні престолу.

Перед виходом з вівтаря назустріч нареченим, священик передає освячені персні на таці ста­рості чи паламареві, який їх виносить.

Священик, облачений у єпитрахиль і фелонь, виходить до наречених. Знаменує їхні голови тричі й дає їм до рук запалені свічки, далі вводить до церкви.

Диякон: Благослови, владико.

Священик: Благословен Бог наш за­вжди, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Хор: Амінь.

Диякон: В мирі Господу помолимось.

Хор: Господи, помилуй.

За мир з неба і спасіння душ наших Господу помолимось.

Хор: Господи, помилуй.

За мир усього світу, за добрий стан святих Божих Церков і за з’єднання всіх Господу помолимось.

Хор: Господи, помилуй.

За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим входять до нього, Господу помолимось.

Хор: Господи, помилуй.

За владику і отця нашого Блаженнійшого митрополита (ім’я) і владику нашого преосвященнійшого єпископа (ім’я), чесне пресвітерство, у Христі дияконство, за увесь причет і людей Господу помоли­мось.

Хор: Господи, помилуй.

За Богом бережену Україну нашу, за владу і військо її Господу помолимось.

Хор: Господи, помилуй.

За рабів Божих (імена), що нині заручаються одне з одним, і за спасіння їх Господу помолимось.

Хор: Господи, помилуй.

Щоб наділив їх Господь Бог дітьми на продовження роду і всім, чого для спа­сіння просять, Господу помолимось.

Хор: Господи, помилуй.

Щоб послав їм любов довершену, мирну та поміч в усьому, Господу по­молимось.

Хор: Господи, помилуй.

Щоб зберегтися їм в однодумності та вірі непохитній, Господу помолимось.

Хор: Господи, помилуй.

Щоб благословив їх Господь Бог у житті непорочному, Господу помолимось.

Хор: Господи, помилуй.

Щоб Господь Бог дарував їм шлюб чесний і ложе неосквернене, Господу помолимось.

Хор: Господи, помилуй.

Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву та недолі, Господу по­молимось.

Хор: Господи, помилуй.

Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.

Хор: Господи, помилуй.

Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, Славну Владичицю нашу Бого­родицю і Приснодіву Марію зі всіма святими пом’янувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо.

Хор: Тобі, Господи.

Священик: Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.

Хор: Амінь.

Диякон: Господу помолимось.

Хор: Господи, помилуй.

Священик:
Боже Вічний, Ти єднаєш нез’єднаних і призначаєш для них непорушний союз любові. Ти благословив Ісаака та Ревеку і вчинив їх спадкоємцями Твоєї обітниці. Сам благослови і рабів Твоїх цих (імена), наставляючи їх на всяке добре діло.
Бо Ти Милостивий і Людинолюбний Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Священик: Мир усім.
Хор: І духові твоєму.

Диякон: Голови ваші вклоніть перед Господом.
Хор: Тобі, Господи.

Священик:
Господи Боже наш, Ти з народів Церкву, як Діву чисту, заручив з Собою. Благослови і заручини ці, з’єднай і охорони рабів Твоїх цих у мирі та однодумності.
Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.

Хор: Амінь.

Священик бере перстень нареченого і тричі благословляє його цим перснем, про­мовляючи:

Заручається раб Божий (ім’я) з ра­бою Божою (ім’я) в ім’я Отця і Сина і Святого Духа Амінь.

І накладає перстень на четвертий палець правої руки нареченого.

Потім бере перстень нареченої і тричі благословляє її цим перснем, промовляючи:

Заручається раба Божа (ім’я) з ра­бом Божим (ім’я) в ім’я Отця і Сина і Святого Духа Амінь.

І накладає перстень на четвертий палець правої руки нареченої.

Потім наречені обміню­ються перснями.

Диякон: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Священик:
Господи Боже наш, Ти подорожував зі слугою патріарха Авраама, що був посланий до Месопотамії висватати дружину для господаря його Ісаака, і через черпання води відкрив йому, як заручитися з Ревекою. Сам благослови і заручини рабів Твоїх (імена), утверди промовлене ними слово, укріпи їх святим Твоїм єднанням; Ти бо спо­чатку чоловічу стать і жіночу створив, і з чоловіком жінку з’єднав на поміч та на продовження роду людського. Сам же, Господи Боже наш, що послав істину в насліддя Твоє і обітницю Твою рабам Твоїм, отцям нашим, обраним Тобою з роду в рід, зглянься на раба Твого (ім’я) і на рабу Твою (ім’я) і утверди заручини їхні у вірі й однодумності, у правді і любо­ві. Ти бо, Господи, явив приклад заручин та утвердження у всьому: через перстень дана була влада в Єгипті Йосифові; через перстень прославився Даниїл у країні Вавилонській; через перстень відкрила­ся невинність Фамари; через перстень Отець наш Небесний явив любов до сина Свого: зодягніть, сказав, перстень на правицю Його, заріжте теля вгодоване та, споживаючи, веселіться. Сама правиця Твоя, Господи, озброїла Мойсея в морі Червоному; бо словом Твоїм істинним небеса утвердилися і земля заснувалася, і правиця рабів Твоїх благословиться словом Твоїм могутнім і силою Твоєю ви­сокою. Сам і нині, Владико, благослови це накладання перснів благословенням небесним, і ангел Твій нехай іде перед ними по всі дні життя їхнього.
Бо Ти благословляєш і освячуєш усе, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.

Хор: Амінь.

Диякон виголошує єктенію:

Помилуй нас, Боже, з великої ми­лості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.

Хор: Господи, помилуй (тричі).

Ще молимось за владику і отця нашого Блаженнійшого Митрополита (ім’я) і владику нашого преосвященнійшого єпископа (ім’я), за братів наших свяще­ників, священномонахів і за все у Христі братство наше.

Хор: Господи, помилуй (тричі).

Ще молимось за Богом бережену Україну нашу, за владу і військо її, щоб ми тихе і мирне життя прожили у вся­кому благочесті і чистоті.

Хор: Господи, помилуй (тричі).

Ще молимось за раба Божого (ім’я) та за рабу Божу (ім’я), що заручаються одне з одним.

Хор: Господи, помилуй (тричі).

Ще молимось за всю братію і за всіх християн.

Хор: Господи, помилуй (тричі).

Священик: Бо Ти Милостивий і Людинолюбний Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.

Хор: Амінь.

І відпуст, якщо чин заручин правиться окремо від вінчання.