Молитва на початку Великого посту (святої Чотиридесятниці)

ТРЕБНИК

Ці молитви священик читає своїм па­рафіянам у понеділок першої седмиці Вели­кого посту або в інший день цієї седмиці в церкві після ранньої або після часів, зодяг­нувши на себе єпитрахиль.

Священик може читати ці молитви і по домівках, відвідуючи своїх парафіян.

Диякон: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Надіє всіх кінців землі і тих, хто в морі далеко, Боже, що законом і пророками, і євангелістами передрік ці святі дні посту, сподоби всіх перейти час посту в чистоті, зберегти віру непорушною і дотримуватися заповідей Твоїх в усі дні життя нашого. Ангелу миру заповідай, щоб він охороняв наші входи і виходи на всяке добре діло, вислуховуючи і догоджаючи для істинного причастя пречистих Твоїх Тайн. Прийми ж, Владико, колінопре­клоніння і піст рабів Твоїх, подаючи благословення духовне їм і всім нам, – у Христі Ісусі, Господі нашім, що з Ним благословен єси, з Пресвятим і Благим, і Животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків.

Хор: Амінь

І читає другу молитву:

Диякон: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Благословен єси, Господи Вседержителю, Боже отців наших, Авраама й Ісаака, і Якова, що створив небо, і землю, і море, і все, що в них; Ти встановив людям покаяння на спасіння і прощаєш їхні гріхи; Ти прийняв сльози раба Твого Давида пророка, коли він каявся, і дав йому відпущення гріхів. Від Манасії, що був кайданами залізними зв’язаний і з покаянням сповідався Тобі, Ти прийняв молитву і гріхи йому відпус­тив; блудницю, що пізнала милість Твою і спостерігачів прийняла, й з ми­ром їх відпустила, Ти спас; вислухай нині моління моє, недостойного раба Твого, і не пом’яни всі провини цих рабів Твоїх, що в покаянні до Тебе звертаються; дай їм сердечний жаль і печаль за створені гріхи, що може очистити їх від гріхів, якими вони Тебе, Творця свого, прогнівали. Дай їм благодать Твою, яка б збуджувала і підкріплювала, і привела до пам’яті про їхні злі вчинки; і щоб усе це в страху перед Тобою правдиво сповідали сво­єму духовному отцю, якого Ти наста­новив суддею. Сподоби їх, щоб вони в серці скорботному і смиренному ви­знавали себе винними в гріхах, кая­лись і докоряли собі за них і проси­ли прощення й відпущення їх Твоїм милосердям, через їхнього духівника, Твого ж суддю, за правдивою Твоєю обітницею. Бо Ти сказав: що розв’я­жете на землі, те буде розв’язане на небесах. Так, Владико Господи Ісусе Христе, Боже наш, прийми рабів Тво­їх, що каються у своїх гріхах свідо­мих і несвідомих, вільних і невільних і в них бажають сповідатися за Тво­їм повелінням, і прийми їх милости­во Твоєю силою і благодаттю; укріпи їх, щоб вони більше не поверталися до злих і неподобних вчинків і до грі­хів, у які вони багаторазово впадали; але підніми і захисти їх від спокус ди­явольських і від тенет ворожих, щоб вони без перешкод послужили Тобі у праведності та чистоті в усі дні життя свого. Бо Ти є Бог наш, що прийшов у світ не праведних, але грішних при­кликати до покаяння; Ти повелів від­пускати провини сімдесят разів по сім тим, що впадають у гріхи. І цих не засуджуй, але людинолюбно помилуй, як жінку, звинувачену в пере­любстві й приведену фарисеями, які спокутували Тебе, Ти не засудив, але милостиво сказав їй: іди й віднині більше не гріши. І як іншу блудницю, що плакала і сльозами ноги Твої обми­вала і волоссям голови своєї витира­ла, Ти помилував ради милості Твоєї, подай і цим рабам Твоїм безперестанні й теплі в істинному покаянні сльози. Утверди їхні розум і серце, щоб вони знали Тебе, єдиного істинного Сина Божого, що взяв гріхи світу. Прийми їх, як Петра, який зрікся Тебе і через покаяння та гіркі сльози навернувся, Ти прийняв; простягни правицю Твою і прийми їх, як прийняв Ти того, що потопав у морі, і укріпи їх проти диявола, що поборює їх; очисти їхні душу і тіло від усякої скверни. Бо Ти Сам сказав, Благий Господи: не здо­рові потребують лікаря, але хворі; і прийшов Ти не спасенних спасати, але загиблих. Дай же, Господи Ісусе Христе, Боже наш, рабам Твоїм цим закінчити без пороку початий цей святий піст і виконувати в ньому Твої заповіді, в молитвах безперестанно перебувати і всіма добрими ділами Тобі догоджати в усі дні життя свого; сподоби їх, щоб вони з чистою совістю неосудно причастилися Твого Божест­венного Тіла і животворчої Крові, пролитої за весь світ на відпущен­ня гріхів, і нехай вони переможуть і посоромлять диявола, що повстає на них. Бо Ти єси, Боже, Бог тих, що каються, не хочеш смерті грішника, але щоб він навернувся і був живим. Бо Ти, Владико, не хочеш творіння рук Твоїх погубити і не бажаєш людської погибелі; але хочеш, щоб усі спаслися і прийшли до пізнання істини. Тому і нині, Владико, не відверни лиця Твого від рабів Твоїх цих, але дай їм істинне від гріхів до Тебе навернення і від усіх діл лукавих визволення і сподоби всіх нас у мирі, сповненими благими ділами, дійти й поклонитися спасительним Твоїм страстям і свя­тому Воскресінню і в кінці життя на­шого отримати вічну радість у Тобі, Бозі і Спасителі нашому, з усіма, що догодили Тобі. Бо Ти єси Бог милос­ті і щедрот, і людинолюбства, і Тобі славу возсилаємо з Безначальним Твоїм Отцем і з Пресвятим і Благим, і Животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків.

Хор: Амінь

Потім благословляє людей рукою, про­мовляючи:

Благословення Господнє на вас Того благодаттю і щедротами, і людинолюбством завжди, нині і повсяк­час, і на віки віків.

Хор: Амінь.