Чин благословення тим, хто відправляється в подорож

ТРЕБНИК

Священик починає:

Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.

Слава Тобі, Боже наш, Слава Тобі.

Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди є і все наповняєш, Скарбе добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Свя­тий Безсмертний, помилуй нас (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Пресвята Тройце, помилуй нас; Гос­поди, очисти гріхи наші; Владико, про­сти беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради.
Господи, помилуй (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Цар­ство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але ви­зволи нас від лукавого.
Священик: Бо Твоє є Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.
Господи, помилуй (12 разів).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Прийдіть, поклонімось Цареві нашому, Богу.
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого, Бога.
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Самого Христа, Царя і Бога нашого.

ПСАЛОМ 140

Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене. Почуй голос моління мого, коли взиваю до Тебе. Нехай стане молитва моя як кадило перед Тобою; піднесення рук моїх – як жертва вечірня. Постав, Господи, охорону устам моїм і двері огорожі в устах моїх. Не відхили серця мого до слів лукавих – виправдовувати мої гріхи, разом з людьми, що чинять беззаконня, щоб не став я спільником пристрастей їхніх. Нехай навчає мене праведник милістю, нехай і викриває мене; єлей же слів грішника нехай не намастить голови моєї. Імолитва моя проти злодіянь їхніх. Пожерла земля в безодні суддів їхніх. Почуті ж були слова мої як переможні; як груддя землі розметалися вони по землі; так розсипалися кості їхні над пеклом. На Тебе ж, Господи, Господи, звернені очі мої; на Тебе надія моя, не відкинь душі моєї. Охорони мене від сіті, що її поставили на мене, і від спокус, що їх наставили беззаконні. У сіть свою впадуть грішники, а я з Тобою її перейду.

Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже (тричі)

Диякон виголошує єктенію:

В мирі Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

За мир з неба і спасіння душ наших Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

За мир усього світу, за добрий стан святих Божих Церков і за з’єднання всіх Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим входять до нього, Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Щоб помилував рабів Своїх (ім’я) і простив їм всяку провину, вільну й невільну, і щоб благословив їхню подорож, Господу помолимось.
Хор:
Господи, помилуй.

Щоб послав їм ангела миру, що супроводжує і веде, охороняє, захищає, покриває, зберігає неушкодженими від усякої напасті, Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Щоб зберіг їх недосяжними для всіх ворожих підступів і перепон, і безпечно супроводив і повернув, Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Щоб подав їм з усією побожністю й гідністю подорожувати мирно й безгрішно і благополучно повернутися здоровими, Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Щоб зберіг їх неушкодженими і непохитними від ворогів, видимих і невидимих, і від негідних людей, Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Щоб благословив благий їхній намір і Своєю благодаттю дав сповнити його для користі душевної й тілесної, Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Щоб визволив нас від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
Хор: Господи, помилуй.

Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, Славну Владичицю нашу Богородицю і Приснодіву Марію зі всіма святими пом’янувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо.
Хор: Тобі, Господи.

Виголос: Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Бог Господь:

Диякон: Бог Господь і з’явився нам; благословен, хто йде в ім’я Господнє.
Хор: Бог Господь і з’явився нам; благословен, хто йде в ім’я Господнє.

Стих: Прославляйте Господа, бо Він Милосердний, бо повіки ласка Його.
Хор: Бог Господь і з’явився нам; благословен, хто йде в ім’я Господнє.

Стих: Обступили й оточили мене, я ж іменем Господнім переміг їх.
Хор: Бог Господь і з’явився нам; благословен, хто йде в ім’я Господнє.

Стих: Не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні.
Хор: Бог Господь і з’явився нам; благословен, хто йде в ім’я Господнє.

Стих: Камінь, що занедбали будівничі, став в основу вугла. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших.

Глас 2

Ти є Путь і Істина, Христе, ангела Твого пошли, щоб супроводив рабів Твоїх нині, як колись Товію, охороняючи їх і від усякого лиха для слави Твоєї у добробуті зберігаючи, молитвами Богородиці, Єдиний Людинолюбче.

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.

З Лукою і Клеопою до Емаусу подорожував Ти, Спасе, будь і нині разом з рабами Твоїми, що мають намір подорожувати, оберігаючи їх від важких незгод, бо все з Твоєї волі, Людинолюбче.

І нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Заступнице християн усердная, Молитвенице до Творця надійная, не погордуй молитвами грішників, але поспішися, як благая, на поміч нам, що з вірою взиваємо до Тебе: поспішися на молитву і скоро прийди на благання, бо Ти заступаєшся завжди за тих, що почитають Тебе, Богородице.

Диякон: Будьмо уважні.

Священик: Мир усім.
Читець: І духові твоєму.

Прокимен, глас 4: Вкажи мені, Господи, путь, якою піду, бо до Тебе підношу душу мою.
Стих: Визволи мене від ворогів моїх, Господи, до Тебе вдаюся.

Диякон: Премудрість.
Читець: Діянь святих апостолів читання (зач.20: Діян.8:26-39).
Диякон: Будьмо уважні.

Читець:
В ті дні Филиповi ангел Господнiй сказав: «Устань та йди на пiвдень, на дорогу, що йде з Єрусалима в Газу; вона безладна». Вiн устав i пiшов. I ось чоловiк ефiопський, євнух, вельможа Кандакiї, царицi ефiопської, хранитель усiх її скар­бiв, який приїжджав до Єрусалима на поклонiння,  повертався i, сидячи на своїй колiсницi, читав пророка Iсаю. Дух сказав Филиповi: «Пiдiйди i пристань до цiєї колiсницi». Филип пiдiйшов i, по­чувши, що вiн читає пророка Iсаю, сказав: «Чи розумiєш, що читаєш?» Вiн сказав: «Як можу розумiти, коли ніхто не настановить мене?» I попросив Филипа пiднятися i сiсти з ним. А мiсце з Писання, яке вiн читав, було таке: «Як вівцю на заклання, ведено Його, i, як ягня перед тим, хто стриже його, мовчить, так i Вiн не вiдкриває уст Своїх. У приниженнi Його суд Його вiдбувся. Але про рiд Його хто розпо­вiсть? Бо береться iз землi життя Його». I казав євнух Филиповi: «Прошу тебе сказати: про кого пророк говорить це? Про себе чи про когось iншого?» Филип вiдкрив уста свої i, почавши з цього Писання, благовiстив йому про Iсуса. Тим часом, продовжуючи путь, вони приїхали до води, i євнух сказав: «Ось вода. Що перешкоджає менi хреститись?» Филип же сказав йому: «Якщо вiру­єш вiд усього серця, то можна». Вiн сказав у вiдповiдь: «Вiрую, що Iсус Христос є Син Божий». I на­казав зупинити колiсницю; i ввiйшли обидва у воду, Филип i євнух; i охрестив його. Коли ж вони вийшли з води, Дух Святий зiйшов на євнуха, а Филипа вознiс ангел Господнiй, i євнух уже не бачив його, i поїхав дорогою своєю, радiючи.

Священик: Мир тобі.
Читець: І духові твоєму.

Диякон: Премудрість. Алилуя, глас 4.
Хор: Алилуя (тричі).

Стих: Господь стверджує кроки людини і сприяє їй в дорозі її.
Хор: Алилуя (тричі).

Стих: Відкрий Господу путь твою і надійся на Нього, Він допоможе.
Хор: Алилуя (тричі).

Диякон: Премудрість. Станьмо побожно, вислухаймо свя­те Євангеліє.

Священик: Мир усім.
Хор: І духові твоєму.

Священик: Від Іоанна святого Євангелія читання (Зач.47: Ін.14:1-10).
Хор: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
Диякон: Будьмо уважні.

Священик:
Сказав Господь Своїм ученикам: нехай не тривожиться серце ваше; віруйте в Бога і в Мене віруйте. В домі Отця Мого осель багато. А якби не так, Я сказав би вам: Я йду приготувати місце вам. І коли піду і приготую вам місце, прийду знову і візьму вас до Себе, щоб і ви були там, де Я. А куди Я йду, ви знаєте, і путь знаєте. Фома сказав Йому: Господи! Не знаємо, куди йдеш; і як можемо знати путь? Ісус сказав йому: Я є путь, і істина, і життя; ніхто не приходить до Отця, як тільки через Мене. Коли б ви знали Мене, то знали б і Отця Мого. І віднині знаєте Його і бачили Його. Филип сказав Йому: Господи, покажи нам Отця, і нам вистачить. Ісус сказав йому: стільки часу Я з вами, і ти не знаєш Мене, Филипе? Хто бачив Мене, той і Отця бачив; як же ти говориш: покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що Я в Отці і Отець у Мені?

Хор: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

Диякон виголошує єктенію:

Помилуй нас, Боже, з великої ми­лості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
Хор: Господи, помилуй. (тричі)

Дороги людські Ти, Господи, направляєш, тож зглянся милостивно на рабів Твоїх (імена), і простивши їм усяку провину вільну й невільну, благослови добрі наміри і задум їхній, вихід, і дорогу і повернення скеруй, усердно молимо Тебе, вислухай і помилуй.
Хор: Господи, помилуй. (тричі)

Йосипа від злого умислу братів його Ти преславно звільнив, Господи, і до Єгипта його повів, і щедро благодіючи Ти допоміг йому досягнути мети, і цих рабів Твоїх, що мають намір подорожувати, благослови, щоб їхня подорож була безпечна і успішна, молимо Тебе, вислухай і помилуй.

Хор: Господи, помилуй. (тричі)

Ісаку і Товію ангела на супровід послав Ти, щоб подорожували і повернулис вони у мирі, і нині, у надмірі Твоєї благості, ангела миру пошли рабам Твоїм, за котрих ми молимось, щоб направив їх на всяку добру справу і визволив від ворогів видимих і невидимих, і від усякої напасті, і щоб здоровими, у мирі і спокої, для слави Твоєї повернув їх, усердно молимо Тебе, вислухай і помилуй.
Хор: Господи, помилуй. (тричі)

З Лукою і Клеопою Ти до Емауса подорожував і через зустріч з Тобою радісно повернутися до Єрусалима їх спонукав, і нині супроводь милістю і божественними благословінням рабів Твоїх цих, що за них усердно молимо Тебе, і в усякому доброму намірі для слави пресвятого імені Твого допоможи, щоб були вони здорові і успішні, і повернулися в належний час, як всещедрого Благодійника молимо Тебе, вислухай і помилуй.
Хор: Господи, помилуй. (тричі)

Священик: Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надіє всіх кінців землі і тих, що в морі далеко, і, Милостивий, Милосердний будь, Владико, до гріхів наших і помилуй нас. Бо Ти Милости­вий і Людинолюбний Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Свя­тому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Священик промовляє молитву:

Диякон: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Господи Ісусе Христе, істинна і жива путь, Ти зволив, щоб Йосип, що його вважали Твоїм батьком, і Пречиста Діва Матір з Тобою разом подорожували до Єгипту, Ти з Лукою та Клеопою до Емауса подорожував. Смиренно молимо Тебе, Владико Пресвятий, і нині цих рабів Твоїх Твоєю благодаттю супроводь. Як колись рабу Твоєму Товію, пошли їм ангела, щоб охороняв і направляв, оберігав і захищав від усіх підступів ворогів видимих і невидимих, і направляв до виконання Твоїх заповідей, щоб у мирі і спокої здоровими привів їх до мети і щоб назад здоровими й щасливими їх повернув. І нехай всі їхні добрі наміри будуть угодними перед Тобою і послужать для Твоєї слави. Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Ду­хові, нині і повсякчас, і на віки віків.

Хор: Амінь.

Диякон: Премудрість.
Священик: Пресвята Богородиця, спаси нас.

Хор: Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що нетлінно Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо.
Ім’ям Господнім благослови, отче.

І виголошує священик відпуст.

Після цього дає цілувати хрест, і окроплює святою водою зі словами благословення:

Нехай благословить тебе Господь від Сіону, і побачите блаженство Єрусалима по всі дні життя вашого, і нехай направить путь вашу в мирі для слави Свого святого імені. Амінь