Чин благословення і освячення богослужбових сосудів
(чаші, дискоса, звіздиці, лжиці) і покрівців з воздухом
для покривання Святих Таїн – порізно або разом

ТРЕБНИК

Сосуди для освячення ставляться на прибраному столі перед царськими вратами.

Треба знати, якщо богослужбові сосуди бу­дуть очищені тими, кому за чином не належить торкатися їх, в такому випадку їх також треба освятити за цим чином, заради благоговіння й шанобливості до Таїн Христових.

 Священик в єпитрахілі й фелоні вихо­дить через царські врата, кадить сосуди і по­чинає, як звичайно:

Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.

Слава Тобі, Боже наш, Слава Тобі.

Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди є і все наповняєш, Скарбе добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Свя­тий Безсмертний, помилуй нас (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Пресвята Тройце, помилуй нас; Гос­поди, очисти гріхи наші; Владико, про­сти беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради.
Господи, помилуй (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Цар­ство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але ви­зволи нас від лукавого.
Священик: Бо Твоє є Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.
Господи, помилуй (12 разів).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Прийдіть, поклонімось Цареві нашому, Богу.
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого, Бога.
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Самого Христа, Царя і Бога нашого.

ПСАЛОМ 22

Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючім, там Він оселив мене; біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув; навів мене на стежки правди задля імені Свого. Коли піду навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо Ти зі мною; жезл Твій і палиця Твоя – вони потішили мене. Ти на­готував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх; Ти намастив оливою голову мою, і чаша Твоя, що напоює, найкраща. І милість Твоя буде йти слі­дом за мною по всі дні життя мого, й оселюся в домі Господнім на довгі дні.

Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже (тричі)

Диякон: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Владико Вседержителю, Господи Боже наш! Ти дав рабу твоєму Мойсеєві закон, настанови і богослужіння та звелів у святилищі Твоєму, спорудженому на славу пресвятого імені Твого, поставити і освятити золоті і срібні сосуди для приношення Тобі, істинному Богу нашому, жертв, які були тінню і прообразом істинної безкровної жертви нашої. Ти Сам, Людинолюбний Господи, бла­гослови цей дискос, чашу, звіздицю і лжицю з їх покривцями і воздухом і освяти їх силою, дійством і благодат­тю Всесвятого і Животворчого Тво­го Духа, щоб на них приносити Тобі істинну, живу, безкровну і словесну жертву, пресвяте Тіло і Кров Велико­го Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Сина Твого, що ради нас і ради нашо­го спасіння приніс Себе самого один раз на хреснім жертовнику в жертву, благоугодну Тобі, Богу і Отцю Своєму. Бо Тобі з Ним і з Пресвятим і Благим, і Животворчим Твоїм Духом належить всяка слава, честь і поклоніння нині і повсякчас, і на віки віків.

Владико Вседержителю, Господи Боже отців наших, Тобі молимось, і до Тебе взиваємо і усердно просимо: пошли благодать Пресвятого Всеосвячуючого і Животворчого Твого Духа на чашу цю (а якщо є покривці і лжиця: і на всі прикраси її), і благослови, очисти і освяти її, як Ти благословив, очистив і освятив чашу священика Твого Мелхиседека, і чашу святих апостолів на Тайній Вечері Христа Твого, і вчини її бути достойною Твого Жертовника, щоб у ній приносилася Тобі, Богу і Отцю, безкровна жертва Тіла і Крові Єдинородного Сина Твого, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, з Ним подобає Тобі і Пресвятому і Животворчому Твоєму Духові всяка слава, честь і поклоніння нині і повсякчас, і на віки віків.

Владико Вседержителю, Господи Боже наш! Ти дав рабу твоєму Мойсеєві закон, настанови і богослужіння та звелів у святилищі Твоєму, спорудженому на славу пресвятого імені Твого, поставити і освятити золоті і срібні сосуди для приношення Тобі, істинному Богу нашому, жертв, які були тінню і прообразом істинної безкровної жертви нашої. Ти Сам, Людинолюбний Господи, бла­гослови цей дискос освяти його силою, дійством і благодат­тю Всесвятого і Животворчого Тво­го Духа, щоб на ньому приносити Тобі істинну, живу, безкровну і словесну жертву, пресвяте Тіло і Кров Велико­го Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Сина Твого, що ради нас і ради нашо­го спасіння приніс Себе самого один раз на хреснім жертовнику в жертву, благоугодну Тобі, Богу і Отцю Своєму. Бо Тобі з Ним і з Пресвятим і Благим, і Животворчим Твоїм Духом належить всяка слава, честь і поклоніння нині і повсякчас, і на віки віків.

Господи Ісусе Христе Боже наш, Ти у вертепі від Діви народився і звіздою навчив волхвів поклонятися Тобі: пошли ж нині, смиренно молимо Тебе, небесне Твоє благословення на звізду цю, і благослови, і освяти її, щоб вона стала достойним знаряддям на службу Святим Твоїм Тайнам і на спомин та славлення Боготілесного Твого від Діви народження. Бо Ти благословляєш і освячуєш все, Христе Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, з Безначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим і Благим і Животворчим ТвоїмДухом, нині і повсякчас, і на віки віків.

Господи Боже Вседержителю, Ти вугіллям, що колись серафим взяв кліщами і дотиком очистив пророчі уста, явив прообраз сили Божественних Таїн Тіла і Крові Христа Твого, які нині лжицею подаються вірним Твоїм людям на очищення від гріховних скверн. Поглянь милостиво нині на молитву нашу, і пошли Твоє небесне благословення на лжицю цю, благослови і освяти її, щоб вона до­стойною була приймати і подавати пречисте Тіло і чесну Кров Христа Твого на прощення гріхів усіх людей Твоїх. Бо Ти єси Джерело освячення і Податель всіляких благ, і Тобі славу і подяку і поклоніння возсилаємо, з Єдинородним Твоїм Сином і Благим і Животворчим Твоїм Духом, нині і по­всякчас, і на віки віків.

Господи Боже Вседержителю, Ти зодягнувся світлом, як ризою, Ти обгортаєш небо хмарами і покриваєш водами піднебесся Твоє. Смиренно молимо Тебе, поглянь нині на усердне моління наше, і пошли Твоє небесне благословення на покривці ці, благослови, очисти і освяти їх, щоб вони стали достойними покривати святі і Божественні Тайни Тіла і Крові Христа Твого, що з Ним благословен єси з Пресвятим, Благим і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.

Священик: Мир усім.
Хор: І духові твоєму.

Диякон: Голови ваші вклоніть пе­ред Господом.
Хор: Тобі, Господи.

Господи Боже наш, зглянься нині на молитву мою, недостойного раба Твого, і зішли щедре благословення Твоє на сосуди ці (або називаємо те, що освячуємо); освяти їх Духом Тво­їм Святим, окропленням цією водою свяченою, щоб вони були достойним вмістилищем для пречистого Тіла і чесної Крові Христа Твого. Бо Ти є Джерело освя­чення, і Тобі з Єдинородним Сином і з Пресвятим і Благим, і Животворчим Твоїм Духом належить всяка слава, честь і поклоніння нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Священик кропить свяченою водою образ тричі, щоразу виголошуючи:

Освячуються сосуди ці (або називаємо те, що освячуємо) благодат­тю Пресвятого Духа, окропленням водою свяченою, в ім’я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь

Якщо після цього священик має пра­вити службу Божу, то сам переносить освя­чені сосуди на жертовник у вівтарі і служить на них.

Якщо ж правити не буде, то робить звичайний відпуст дня і потім переносить сосуди у вівтар.