Чин благословення ікони святого, одного або багатьох

ТРЕБНИК

Священик, в єпитрахилі і фелоні, стає перед покритим рушником столом, на якому покладена ікона, кадить її і починає:

Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.

Слава Тобі, Боже наш, Слава Тобі.

Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди є і все наповняєш, Скарбе добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Свя­тий Безсмертний, помилуй нас (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Пресвята Тройце, помилуй нас; Гос­поди, очисти гріхи наші; Владико, про­сти беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради.
Господи, помилуй (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Цар­ство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але ви­зволи нас від лукавого.
Священик: Бо Твоє є Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.
Господи, помилуй (12 разів).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Прийдіть, поклонімось Цареві нашому, Богу.
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого, Бога.
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Самого Христа, Царя і Бога нашого.

ПСАЛОМ 138

Господи, Ти випробував мене і знаєш мене. Ти знаєш, коли я сяду і коли я встану. Ти наперед знаєш думки мої. Стежку мою і місце перебування мого Ти визначив, і всі путі мої відомі Тобі. Ще нема слова на язику моїм, а вже Ти, Господи, все знаєш. Ти ствердив мене і поклав на мене руку Твою. Дивне для мене всевідання Твоє; високе воно для мене, і я не можу збагнути його. Куди піду я від Духа Твого і від лиця Твого куди втечу? Зійду на небо – Ти там перебуваєш; зійду в пекло – і там Ти. Чи візьму крила в ранньої зорі і переселюся на самий край моря, і там рука Твоя поведе мене, і правиця Твоя триматиме мене. Сказав би я: може, темрява сховає мене, то й темрява ста­не світлою перед Тобою. Не сховає від Тебе й темрява, бо й ніч перед Тобою як день; і пітьма перед Тобою як світ­ло. Ти створив усе нутро моє, витворив мене в утробі матері моєї. Прославляю Тебе за те, що Ти так дивно створив мене. Дивні діла Твої, і душа моя до­бре це знає. Не були втаєні від Тебе кості мої, коли в тайні зачався я, коли в утробі витворювалося тіло моє. Очі Твої бачили зародок мій, і в книзі Тво­їй були записані всі дні, призначені для мене, коли ще й одного з них не було. О, які величні для мене замисли Твої, Боже! І яка велика кількість їх! Став би лічити їх, та їх більше, ніж піску; коли я пробуджуюсь, я все ще перед Тобою. О, коли б Ти, Боже, знищив нечестивого! Відійдіть від мене, крово­жерні! Вороги Твої, Господи, говорять проти Тебе зневажливо; марне замишляють вороги Твої. Чи ж мені не мати ненависті проти тих, що Тебе, Госпо­ди, ненавидять? І чи не цуратися тих, що повстають проти Тебе? По- вною ненавистю ненавиджу їх; воро­гами моїми стали вони. Випробуй ме­не, Боже, і побач серце моє, досліди думки мої. Подивись, чи не на шляху я беззаконня і чи на добрій я дорозі? Як­що ні, то настанови мене на путь вічну.

Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже (тричі)

Диякон: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Господи Боже Вседержителю, Боже отців наших, Ти в давнину у Старому Завіті звелів зробити подобу херувимів із дерева й золота, і шитва у скинії свідчення. І нині образи і подоби святих угодників Твоїх Ти не відкидаєш, але приймаєш, щоб вірні раби Твої, які на них споглядають, прославляли Тебе, що їх прославив, і намагалися наслідувати життя та діла їхні, через які вони сподобилися одер­жати Твою благодать та Царство. Мо­лимося Тобі, споглянь нині на ікону цю, що на честь і пам’ять святого Тво­го (святої Твоєї) (ім’я) зображена й написана, і не­бесним Твоїм благословенням благо­слови й освяти її. І всім, хто шанує її, і хто перед нею Тобі поклоняється і молиться, і святого (ім’я) на моління до Тебе закликає, як Той, що милости­во слухає раба і друга Свого, будь бла­гим і багатим Подателем, визволяючи їх від усякої скорботи й недолі, і від усякої хвороби душевної й тілесної, сподобляючи їх бажаної Твоєї благо­даті й милосердя, молитвами святого Твого (святої Твоєї) (ім’я).
Бо Ти єси Джерело освячення і благ Податель, і Тобі славу возсилаємо з Єдинородним Твоїм Отцем і з Пре­святим і Благим, і Животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків.

Хор: Амінь.

Священик: Мир усім.
Хор: І духові твоєму.

Диякон: Голови ваші вклоніть пе­ред Господом.
Хор: Тобі, Господи.

Господи Боже наш, Ти людину створив за образом і подобою Твоєю, але через непослух первозданний став тлінним; через втілення ж Христа Твого, що прийняв вигляд раба і став чоловіком, Ти його обновив і привів до первісного стану через святих Твоїх, зображення яких ми побожно шануємо, – святих, які є Твоїм образом і подобою, і, шануючи їх, ми шануємо і славимо Тебе як первообраз. Тому благаємо Тебе, пошли Твою благодать і окропленням водою цією свяченою благослови й освяти образ цей, на славу Твою та на честь і пам’ять святого Твого (святої Твоєї) (ім’я). І всіх, хто цей образ шанує і хто перед ним свої моління до Тебе підносить, благо­слови і милостиво сподоби одержати Твою благодать.
Благодаттю і щедротами, і людинолюбством Єдинородного Сина Твого, що з Ним благословен єси, з Пресвятим і Благим, і Животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків.

Хор: Амінь.

Священик кропить свяченою водою образ тричі, щоразу виголошуючи:

Освячується образ цей благодат­тю Пресвятого Духа, окропленням во­дою цією свяченою, в ім’я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Після цього читає або співає тропар і кондак святому або святим, чиї є образи, і кадить ікону (або ікони). І, побожно поцілу­вавши, виголошує звичайний відпуст зі згадуванням святого або святих, що їх зо­бражено на іконі (іконах).