Чин благословення подружжя в день 25-ліття і 50-ліття їхнього шлюбу

ТРЕБНИК

Подружжя стає в церкві перед тетраподом, чоловік праворуч, а жінка ліворуч. Священик виходить до них в єпитрахилі й фелоні, а хор в той час співає псалом 127:

Блаженні всі, що бояться Господа.
Хор: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Ті, що ходять путями Його.
Хор: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Ти житимеш трудами рук твоїх.
Хор: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Блаженний ти, і добро тобі буде.
Хор: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Жона твоя в домі твоїм, як родюча лоза виноградна.
Хор: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Сини твої, як паростки дерева оливкового, навколо трапези твоєї.
Хор: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Ось так буде благословенний чоло­вік, що боїться Господа.
Хор: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Нехай благословить тебе Господь від Сиону. І побачиш блаженство Єру­салима по всі дні життя твого.
Хор: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Щоб побачив ти дітей синів твоїх. Мир на Ізраїля.
Хор: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Священик виголошує:

Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Свя­тий Безсмертний, помилуй нас (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Пресвята Тройце, помилуй нас; Гос­поди, очисти гріхи наші; Владико, про­сти беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради.
Господи, помилуй (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Цар­ство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але ви­зволи нас від лукавого.
Священик: Бо Твоє є Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.
Господи, помилуй (12 разів).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Тропар дня.
Слава… кондак дня.
І нині… богородичний.

Священик: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Священик: Боже, Боже наш, Ти прийшов до Кани Галилейської і там шлюб благословив. Благослови ж і рабів Твоїх цих, що з волі Твоєї шлюбом з’єдналися і що тепер Тобі подяку приносять за всі добродійства, які вони мали від Тебе у своєму подружньому житті; благослови ж подальші дороги їхнього життя і примнож його добром, прийми вінці їхні у Твоєму Царстві, охороняючи їх чистими від гріха і лихослів’я на віки віків.
Хор: Амінь.

Диякон: Будьмо уважні.

Священик: Мир усім.
Читець: І духові твоєму.

Прокимен, глас 8: Поклав єси на головах їх вінці з каміння дорогоцінного, життя просили у Тебе, і Ти дав їм.
Стих: Ти даєш їм благословення повік віку, звеселиш їх радістю лиця Твого.

Диякон: Премудрість.
Читець: До ефесян послання святого апостола Павла читання (зач.230: Еф. 5:20-33).
Диякон: Будьмо уважні.

Читець:
Браття, дякуйте завжди за все Богові й Отцеві в ім’я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись один одному в страху Божому. Жінки, коріться своїм чоловікам, як Господу, бо чоловік є голова жінки, як і Христос глава Церкви, і Він же Спаситель тіла. Але як Церква підкоряється Христу, так і жінки своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив Церкву і віддав Себе за неї, щоб освятити її, очистивши водяною
купіллю через слова; щоб поставити її перед Собою славного Церквою, яка не має плями чи вади, чи чогось подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Так повинні чоловіки любити своїх жінок, як свої тіла: хто любить свою жінку, любить самого себе. Бо ніхто ніколи не мав ненависті до своєї плоті, а годує і гріє її, як і Господь Церкву, бо ми члени тіла Його, від плоті Його і від костей Його. Тому залишить чоловік батька свого і матір і пристане до жінки своєї, і будуть двоє одна плоть. Тайна ця велика; я говорю щодо Христа і Церкви. Отже, кожен із вас нехай любить свою жінку, як самого себе, а жінка нехай боїться свого чоловіка.

Священик: Мир тобі.
Читець: І духові твоєму.

Диякон: Премудрість. Алилуя, глас 5.
Стих: Ти, Господи, охорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік.
Хор: Алилуя (тричі).

Диякон: Премудрість. Станьмо побожно, вислухаймо свя­те Євангеліє.

Священик: Мир усім.
Хор: І духові твоєму.

Священик: Від Іоана святого Євангелія читання (зач.6: Ін.2:1-11).
Хор: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
Диякон: Будьмо уважні.

Священик:
Одного разу було весілля в Кані Галілейській, і Мати Ісусова була там. Був також запрошений ня весілля Ісус з учениками Його. Коли не вистачило вина, Мати Ісуса каже Йому: вина не мають. Ісус говорить їй: що Мені і Тобі, Жоно? Ще не прийшов час Мій. Мати Його говорить слугам: що скаже Він вам, те зробіть. Було ж тут шість кам’яних водоносів, що стояли за звичаєм для очищення юдейського, кожен вміщав по дві чи по три міри. Ісус говорить їм: наповніть посудини водою. І наповнили їх до верху. І говорить їм: тепер зачерпніть і несіть до розпорядники весілля. І понесли. Коли ж розпорядник покуштував воду, що стала вином (а він не знав, звідки це вино, знали ж тільки слуги, які набирали воду), тоді розпо­рядник кличе жениха і говорить йому: кожна людина спочатку добре вино по­дає, а, коли нап’ються, тоді гірше; а ти добре вино зберіг аж досі. Так поклав Ісус початок чудесам у Кані Галілей­ській і явив славу Свою; і увірували в Нього ученики Його.

Хор: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

Далі промовляють диякон єктенію і священик молитву:

Промовмо всі з усієї душі і з усього розуміння нашого, промовмо.
Хор: Господи, помилуй.

Господи Вседержителю, Боже отців наших, молимось Тобі, вислухай і по­милуй.
Хор: Господи, помилуй.

Помилуй нас, Боже, з великої ми­лості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
Хор: Господи, помилуй.

Ще молимося за рабів Божих (імена), що нині приносять Богові подяку за всі добродійства, які з милості і ласки Божої вони у своєму подружньому житті одер­жали, і за здоров’я та спасіння їхнє.

Хор: Господи, помилуй (тричі).

Ще молимося за людей, що стоять у святому храмі цьому і чека­ють від Тебе великої і багатої милості, за всіх братів наших і за всіх православних християн, за здоров’я і спасіння їхнє.

Хор: Господи, помилуй (тричі).

Священик: Бо Ти Милостивий і Людинолюбний Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Диякон: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Священик:
Господи Боже наш, Ти з народів Церкву, як Діву чисту, заручив з Собою. Благослови ж і охорони в смиренні, мирі та однодумності і рабів Твоїх цих (імена), як Ти зволив охоронити їх від часу їхнього шлюбу аж до цього дня; сповни всі їхні добрі бажання, вилий на них багату милість і щедрість Твою, даруй їм довголіття і здоров’я і дай їм успіх у всіх їхніх доброчинствах, бо Ти Милосердний і Людинолюбний Бог єси, і Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Ду­хові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Священик: Мир усім.
Хор: І духові твоєму.

Диякон: Голови ваші вклоніть перед Господом.
Хор: Тобі, Господи.

Священик: Отець, Син і Святий Дух, Всесвята Єдиносущна і Живоначальна Тройця, Єдине Божество і Царство, нехай благословить вас і нехай дарує вам довголіття, радість у дітях, успіх у житті та вірі, і нехай сповнить вас усяким добробутом на землі, і сподобить вас обіцяні блага прийняти, молитвами Святої Богородиці і всіх святих.
Хор: Амінь.

Диякон: Премудрість.

Священик: Пресвята Богородице, спаси нас.
Хор: Чеснішу від херувимів і не­зрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо.

Священик: Слава Тобі, Христе Боже, надіє наша, слава Тобі.
Хор: Слава… І нині.
Господи, помилуй (тричі).
Благослови.

Священик виголошує відпуст:

Христос, що в Кані Галілейській пришестям Своїм чесний шлюб показав, істинний Бог наш, мо­литвами Пречистої Своєї Матері, свя­тих славних і всехвальних апостолів, святих боговінчаних і рівноапостоль­них Костянтина та Єлени, святого ве­ликомученика Прокопія і всіх святих помилує і спасе нас, бо Він Благий і Людинолюбний.
Хор: Амінь.

Священик говорить коротку настанову з нагоди цього урочистого дня і виголошує многоліття.

Благоденственне і мирне життя, здоров’я і спасіння, достаток плодів земних, взаємну любов і згоду та в усьому добрий успіх подай, Господи, рабам Твоїм (імена) і збережи їх на многії літа.