Чин благословення подружжя, яке прожило багато років
без церковного благословення

ТРЕБНИК

Чин відбувається посередині храму. На аналої лежать Євангеліє і Хрест. Чоловік з правого боку, дружина – з лівого. Священик в єпитрахилі, поручах та фелоні, як і при по­вному чині вінчання, дає їм до рук запалені свічки і починає:

Диякон: Благослови, владико.

Священик: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.
Читець: Амінь.

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, Скарбе добра і життя Пода­телю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Благий, душі наші.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Свя­тий Безсмертний, помилуй нас (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Пресвята Тройце, помилуй нас; Гос­поди, очисти гріхи наші; Владико, про­сти беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради.
Господи, помилуй (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Цар­ство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але ви­зволи нас від лукавого.
Священик: Бо Твоє є Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
Читець: Амінь.

Тропар дня.

Диякон виголошує єктенію:

В мирі Господу помоли­мось.
Хор: Господи, помилуй.

За мир з неба і спасіння душ наших Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

За мир усього світу, за добрий стан святих Божих Церков і за з’єднання всіх Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим входять до нього, Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

За владику і отця нашого Блаженній­шого Митрополита (ім’я) і владику нашого преосвященнійшого єпископа (ім’я), чесне пресвітерство, у Христі дияконство, за увесь причет і людей Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

За Богом бережену Україну нашу, за владу і військо її Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

За рабів Божих (імена), і за Божий покров, і співжиття їх Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Щоб зберегтися їм в одно­думності та вірі непохитній, Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

За прощення провин, очи­щення гріхів, прощення беззаконня, віль­ного і невільного, Господу помо­лимось.
Хор: Господи, помилуй.

Заступи, спаси, помилуй і охорони їх, Боже, Твоєю благодаттю.

Хор: Господи, помилуй.

Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, Славну Владичицю нашу Богоро­дицю і Приснодіву Марію зі всіма святими пом’янувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо.
Хор: Тобі, Господи.

Священик: Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Диякон: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Священик:
Владико Господи Боже наш, що знаєш таємниці людські і простив блудницю Раав, і прийняв покаяння митаря, не пом’яни й наші гріхи, від юності вчинені. Бо коли на беззаконня зважатимеш, хто устоїть або хто виправ­дається перед Тобою? Бо Ти один Пра­ведний, Безгрішний, Святий, Милос­тивий, Благоутробний і Співчутливий до людських провин. Ти, Владико, во­лодіючи рабами Твоїми (імена), з’єднай їх любов’ю один до одного: даруй їм митареве навернення та сльози блудниці, щоб у покаянні від усього серця свого, в однодумності й мирі заповіді Твої вико­нуючи, сподобилися і Небесного Твого Царства.
Бо Ти єси будівничий усіх, і Тобі сла­ву возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Диякон: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Священик:
Боже, Боже наш, Ти прийшов до Кани Галилейської і там шлюб благословив. Благослови ж і рабів Твоїх цих, що з волі Твоєї шлюбом з’єдналися. Благослови їхні входи та виходи, примнож у добрі їхнє життя, прийми вінці їхні в Царстві Твоїм і збережи їх чистими, непорочними і непосоромленими на віки віків.
Хор: Амінь.

Потім благословляє їх, за кожним разом промовляючи:

Господи Боже наш, славою і честю вінчай їх (тричі).

Диякон: Будьмо уважні.

Священик: Мир усім.
Читець: І духові твоєму.

Прокимен, глас 8: Поклав єси на головах їх вінці з каміння дорогоцінного, життя просили у Тебе, і Ти дав їм.
Стих: Ти даєш їм благословення повік віку, звеселиш їх радістю лиця Твого.

Диякон: Премудрість.
Читець: До ефесян послання святого апостола Павла читання (зач.230: Еф.5:20-33).
Диякон: Будьмо уважні.

Читець:
Браття, дякуйте завжди за все Богові й Отцеві в ім’я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись один одному в страху Божому. Жінки, коріться своїм чоловікам, як Господу, бо чоловік є голова жінки, як і Христос глава Церкви, і Він же Спаситель тіла. Але як Церква підкоряється Христу, так і жінки своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив Церкву і віддав Себе за неї, щоб освятити її, очистивши водяною
купіллю через слова; щоб поставити її перед Собою славного Церквою, яка не має плями чи вади, чи чогось подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Так повинні чоловіки любити своїх жінок, як свої тіла: хто любить свою жінку, любить самого себе. Бо ніхто ніколи не мав ненависті до своєї плоті, а годує і гріє її, як і Господь Церкву, бо ми члени тіла Його, від плоті Його і від костей Його. Тому залишить чоловік батька свого і матір і пристане до жінки своєї, і будуть двоє одна плоть. Тайна ця велика; я говорю щодо Христа і Церкви. Отже, кожен із вас нехай любить свою жінку, як самого себе, а жінка нехай боїться свого чоловіка.

Священик: Мир тобі.
Читець: І духові твоєму.

Диякон: Премудрість. Алилуя, глас 5.
Стих: Ти, Господи, охорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік.
Хор: Алилуя (тричі).

Диякон: Премудрість. Станьмо побожно, вислухаймо свя­те Євангеліє.

Священик: Мир усім.
Хор: І духові твоєму.

Священик: Від Іоана святого Євангелія читання (зач.6: Ін.2:1-11).
Хор: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
Диякон: Будьмо уважні.

Священик:
Одного разу було весілля в Кані Галілейській, і Мати Ісусова була там. Був також запрошений ня весілля Ісус з учениками Його. Коли не вистачило вина, Мати Ісуса каже Йому: вина не мають. Ісус говорить їй: що Мені і Тобі, Жоно? Ще не прийшов час Мій. Мати Його говорить слугам: що скаже Він вам, те зробіть. Було ж тут шість кам’яних водоносів, що стояли за звичаєм для очищення юдейського, кожен вміщав по дві чи по три міри. Ісус говорить їм: наповніть посудини водою. І наповнили їх до верху. І говорить їм: тепер зачерпніть і несіть до розпорядники весілля. І понесли. Коли ж розпорядник покуштував воду, що стала вином (а він не знав, звідки це вино, знали ж тільки слуги, які набирали воду), тоді розпо­рядник кличе жениха і говорить йому: кожна людина спочатку добре вино по­дає, а, коли нап’ються, тоді гірше; а ти добре вино зберіг аж досі. Так поклав Ісус початок чудесам у Кані Галілей­ській і явив славу Свою; і увірували в Нього ученики Його.

Хор: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

Далі промовляють диякон єктенію і священик молитву:

Промовмо всі з усієї душі і з усього розуміння нашого, промовмо.
Хор: Господи, помилуй.

Господи Вседержителю, Боже отців наших, молимось Тобі, вислухай і по­милуй.
Хор: Господи, помилуй.

Помилуй нас, Боже, з великої ми­лості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
Хор: Господи, помилуй.

Ще молимося за рабів Божих (імена), які нині просять у Бога прощення і благословення на шлюбне співжиття, за здоров’я і спасіння їх, – промовмо всі: Господи, вислухай і ми­лостиво помилуй.
Хор: Господи, помилуй (тричі).

Ще молимось за всіх людей, що моляться у святому храмі цьому, сподіваючись від Тебе великої та багатої милості, за все у Христі братство наше і за всіх православних християн, за здоро­в’я і спасіння їх, – промовмо всі: Госпо­ди, вислухай і милостиво помилуй.

Хор: Господи, помилуй (тричі).

Священик: Бо Ти Милостивий і Людинолюбний Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Диякон: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Священик:
Господи Боже наш, Ти з народів Церкву, як Діву чисту, заручив з Собою. Благослови ж і охорони в смиренні, мирі та однодумності і рабів Твоїх цих (імена), як Ти зволив охоронити їх від часу їхнього шлюбу аж до цього дня; сповни всі їхні добрі бажання, вилий на них багату милість і щедрість Твою, даруй їм довголіття і здоров’я і дай їм успіх у всіх їхніх доброчинствах, бо Ти Милосердний і Людинолюбний Бог єси, і Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Ду­хові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Священик: Мир усім.
Хор: І духові твоєму.

Диякон: Голови ваші вклоніть перед Господом.
Хор: Тобі, Господи.

Священик промовляє молитву і благословляє хрестом хрестом подружжя:

Отець, Син і Святий Дух, Всесвята Єдиносущна і Живоначальна Тройця, Єдине Божество і Царство, нехай бла­гословить вас і нехай дарує вам життя довге, радість у дітях, успіх у житті та вірі, і нехай сповнить вас усяким добром на землі, і сподобить вас обіцяні блага прийняти, молитвами Святої Богороди­ці і всіх святих.
Хор: Амінь.

Диякон: Премудрість.

Священик: Пресвята Богородице, спаси нас.
Хор: Чеснішу від херувимів і не­зрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо.

Священик: Слава Тобі, Христе Боже, надіє наша, слава Тобі.
Хор: Слава… І нині.
Господи, помилуй (тричі).
Благослови.

Священик виголошує відпуст:

Христос, що в Кані Галілейській пришестям Своїм чесний шлюб показав, істинний Бог наш, мо­литвами Пречистої Своєї Матері, свя­тих славних і всехвальних апостолів, святих боговінчаних і рівноапостоль­них Костянтина та Єлени, святого ве­ликомученика Прокопія і всіх святих помилує і спасе нас, бо Він Благий і Людинолюбний.
Хор: Амінь.

Далі виголошує священник многоліття:

Благоденственне і мирне життя, здоров’я і спасіння, достаток плодів земних, взаємну любов і згоду та в усьому добрий успіх подай, Господи, рабам Твоїм (імена) і збережи їх на многії літа.