Чин заручин та Вінчання другошлюбних

ТРЕБНИК

Якщо обоє вже були повінчані і бажають вступити у другий шлюб, то їм відправляється чин другого вінчання. (Коли ж один із вінча­них бере шлюб уперше, то – за дозволом єпис­копа – для них відправляється чин першого вінчання). Так само вінчаємо й тих, що беруть третій шлюб.

Молодий і молода обов’язково сповіда­ються і причащаються перед вінчанням.

Після Божественної літургії священик стоїть у вівтарі (в повному облаченні, в єпитрахилі і фелоні, з хрестом у руці), а ті, що хочуть заручитися, – при церковних західних дверях, у церкві: чоловік праворуч і жінка ліворуч.

А на правому боці святого престола ле­жать їхні персні.

Священик підходить до молодих, тричі благословляє їхні голови, дає їм запалені свіч­ки і вводить до храму (перед тетрапод). І кадить навколо тетрапод.

Священик, ставши перед тетраподом, починає:

Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Свя­тий Безсмертний, помилуй нас (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Пресвята Тройце, помилуй нас; Гос­поди, очисти гріхи наші; Владико, про­сти беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради.
Господи, помилуй (тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духо­ві нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Цар­ство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але ви­зволи нас від лукавого.
Священик: Бо Твоє є Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.
Господи, помилуй (12 разів).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Далі тропар дня.

І диякон виголошує єктенію:

В мирі Господу помолимось.

Хор: Господи, помилуй.

За мир з неба і спасіння душ наших Господу помолимось.

Хор: Господи, помилуй.

За мир усього світу, за добрий стан святих Божих Церков і за з’єднання всіх Господу помолимось.

Хор: Господи, помилуй.

За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим входять до нього, Господу помолимось.

Хор: Господи, помилуй.

За владику і отця нашого Блаженнійшого Митрополита (ім’я) і владику нашого преосвященнійшого єпископа (ім’я), чесне пресвітерство, у Христі дияконство, за увесь причет і людей Господу помолимось.

Хор: Господи, помилуй.

За Богом бережену Україну нашу, владу і військо її Господу помолимось.

Хор: Господи, помилуй.

За рабів Божих (імена) і за Божий покров та співжиття їхнє Господу помо­лимось.

Хор: Господи, помилуй.

Щоб зберегтися їм в однодумності та вірі непохитній, Господу помолимось.

Хор: Господи, помилуй.

Щоб визволитися їм від усякої скорботи, гніву та недолі, Господу помо­лимось.

Хор: Господи, помилуй.

Заступи, спаси, помилуй і охорони їх і нас, Боже, Твоєю благодаттю.

Хор: Господи, помилуй.

Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, Славну Владичицю нашу Богоро­дицю і Приснодіву Марію зі всіма святи­ми пом’янувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо.

Хор: Тобі, Господи.

Священик: Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Священик промовляє вголос молитву:

Боже Вічний, Ти єднаєш нез’єднаних і призначаєш для них непорушний союз любові. Ти благословив Ісаака та Ревеку і вчинив їх спадкоємцями Твоєї обітниці. Сам благослови і рабів Твоїх цих (імена), наставляючи їх на всяке добре діло. Бо Ти Милостивий і Людинолюбний Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.

Священик: Мир усім.
Хор: І духові твоєму.

Диякон: Голови ваші вклоніть перед Господом.
Хор: Тобі, Господи.

Священик: Господи Боже наш, Ти з народів Церкву, як Діву чисту, зару­чив з Собою. Благослови і заручини ці, з’єднай і охорони рабів Твоїх цих у мирі та однодумності.
Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Священик бере перстень нареченого і тричі благословляє його цим перснем, про­мовляючи:

Заручається раб Божий (ім’я) з ра­бою Божою (ім’я) в ім’я Отця і Сина і Святого Духа Амінь.

І накладає перстень на четвертий палець правої руки нареченого.

Потім бере перстень нареченої і тричі благословляє її цим перснем, промовляючи:

Заручається раба Божа (ім’я) з ра­бом Божим (ім’я) в ім’я Отця і Сина і Святого Духа Амінь.

І накладає перстень на четвертий палець правої руки нареченої.

Потім наречені обміню­ються перснями.

Диякон: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Священик:
Владико, Господи Боже наш, що всіх милуєш і про всіх піклуєшся, Ти знаєш таємниці людські і все відаєш. Очисти гріхи наші і прости беззаконня рабів Твоїх, закликаючи їх до покаяння, подаючи їм прощення провин, очищення від гріхів. Знаючи неміч людської природи, Ти, Творче і Промислителю, що блудницю Раав простив і митареве покаяння прийняв, не поминай несвідомих гріхів нашої молодості, бо, якщо будеш на беззаконня дивитися, хто встоїть перед Тобою, Господи? Або хто виправдається перед Тобою? Бо Ти один Праведний, Без­грішний, Святий, Многомилостивий, Милосердний і терпиш гріхи людські. Ти, Владико, учинив Своїми рабів Твоїх (імена), з’єднай їх любов’ю одне з одним. Дай їм навернення мйтареве, сльози блудниці, визнання розбійника, щоб вони, покаянням від усього серця сво­го в однодумності і мирі заповіді Твої сповняючи, сподобились і Небесного Твого Царства.
Бо Ти єси Будівничий усього, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Свя­тому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Священик: Мир усім.
Хор: І духові твоєму.

Диякон: Голови ваші вклоніть перед Господом.
Хор: Тобі, Господи.

Священик:
Господи Ісусе Христе, Слово Боже! Ти, що вознісся на Чесному і Животворчому Хресті, рукописання проти нас розірвав і нас від влади диявола визволив, очисти беззаконня рабів Твоїх. Бо, не маючи сили знести спеки і тягаря повсякденного, і розпалення тілесного, сходяться, щоб удруге одружитися, як Ти узаконив через Твій обраний осуд, апостола Павла, що сказав ради нас смиренних: «Краще в ім’я Господнє одружитися, ніж розпалюватися пристрастю». Сам як Благий і Людинолюбний помилуй і прости, очисти, полетіли, відпусти гріхи наші; Ти недуги наші на рамена взяв: бо немає нікого без гріха і пороку, хоч би й один день було життя його. Тільки Ти один тіло носив без гріха і вічне безстрастя нам дарував.
Бо Ти єси Бог, Бог тих, що каються, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Далі, відповідно до місцевих звичаїв, мо­лоді приводяться до присяги.

Заручений і заручена стають на коліна перед тетраподом і кладуть праві руки на Євангеліє. Священик покриває руки єпитрахилем, притримуючи зверху своєю рукою, і читає вголос присягу, спочатку зарученому, а потім зарученій. Слова священика заручені повторюють.

Заручений: Я (ім’я) беру собі тебе (ім’я) за дружину і обіцяю тобі любов, вірність і чесність подружню, і не залишу тебе аж до смерті; в цьому допоможи мені, Боже, в Тройці Святій Єдиний, і всі святі.

Заручена: Я (ім’я) беру собі тебе (ім’я) за чоловіка і обіцяю тобі любов, вірність і чесність подружню, і не залишу тебе аж до смерті; в цьому допоможи мені, Боже, в Тройці Святій Єдиний, і всі святі.

Священик, благословляючи хрестовидно заручених, виголошує:

Те, що Бог з’єднує, людина не­хай не розлучає; і я, недостойний слуга Божий, єднаючи вас у святе подружжя, владою Церкви Святої Православної, благословляю в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа

Амінь.

Заручені встають.

Диякон: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Священик:

Боже Святий, Ти створив чоловіка з землі і з його ребра створив дружину йому, і дав її у поміч йому, бо така була воля величності Твоєї, щоб не самотній був чоловік на землі; Сам і нині, Владико, простягни руку Твою зі святої оселі Твоєї і з’єднай раба Твого (ім’я) з рабою Твоєю (ім’я), бо з волі Твоєї дається жона мужеві. З’єднай їх в однодумності, звінчай їх в одне тіло, даруй їм потомство, щастя і радість у дітях.

Бо Твоя держава і Твоє є Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Священик бере вінець, благословляє ним зарученого, дає йому цілувати вінець і на­кладає йому на голову, промовляючи:

Вінчається раб Божий (ім’я) з рабою Божою (ім’я) в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Так само і заручену, промовляючи:

Вінчається раба Божа (ім’я) з рабом Божим (ім’я) в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Потім благословляє їх, за кожним разом промовляючи:

Господи Боже наш, славою і честю вінчай їх (тричі).

Диякон: Будьмо уважні.

Священик: Мир усім.
Читець: І духові твоєму.

Прокимен, глас 8: Поклав єси на головах їх вінці з каміння дорогоцінного, життя просили у Тебе, і Ти дав їм.
Стих: Ти даєш їм благословення повік віку, звеселиш їх радістю лиця Твого.

Диякон: Премудрість.
Читець: До ефесян послання святого апостола Павла читання (зач. 30: Еф. 5:20-33).
Диякон: Будьмо уважні.

Читець:
Браття, дякуйте завжди за все Богові й Отцеві в ім’я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись один одному в страху Божому. Жінки, коріться своїм чоловікам, як Господу, бо чоловік є голова жінки, як і Христос глава Церкви, і Він же Спаситель тіла. Але як Церква підкоряється Христу, так і жінки своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив Церкву і віддав Себе за неї, щоб освятити її, очистивши водяною
купіллю через слова; щоб поставити її перед Собою славного Церквою, яка не має плями чи вади, чи чогось подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Так повинні чоловіки любити своїх жінок, як свої тіла: хто любить свою жінку, любить самого себе. Бо ніхто ніколи не мав ненависті до своєї плоті, а годує і гріє її, як і Господь Церкву, бо ми члени тіла Його, від плоті Його і від костей Його. Тому залишить чоловік батька свого і матір і пристане до жінки своєї, і будуть двоє одна плоть. Тайна ця велика; я говорю щодо Христа і Церкви. Отже, кожен із вас нехай любить свою жінку, як самого себе, а жінка нехай боїться свого чоловіка.

Священик: Мир тобі.
Читець: І духові твоєму.

Диякон: Премудрість. Алилуя, глас 5.
Стих: Ти, Господи, охорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік.
Хор: Алилуя (тричі).

Диякон: Премудрість. Станьмо побожно, вислухаймо свя­те Євангеліє.

Священик: Мир усім.
Хор: І духові твоєму.

Священик: Від Іоана святого Євангелія читання (зач. 6: Ін. 2:1-11).
Хор: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
Диякон: Будьмо уважні.

Священик:
Одного разу було весілля в Кані Галілейській, і Мати Ісусова була там. Був також запрошений ня весілля Ісус з учениками Його. Коли не вистачило вина, Мати Ісуса каже Йому: вина не мають. Ісус говорить їй: що Мені і Тобі, Жоно? Ще не прийшов час Мій. Мати Його говорить слугам: що скаже Він вам, те зробіть. Було ж тут шість кам’яних водоносів, що стояли за звичаєм для очищення юдейського, кожен вміщав по дві чи по три міри. Ісус говорить їм: наповніть посудини водою. І наповнили їх до верху. І говорить їм: тепер зачерпніть і несіть до розпорядники весілля. І понесли. Коли ж розпорядник покуштував воду, що стала вином (а він не знав, звідки це вино, знали ж тільки слуги, які набирали воду), тоді розпо­рядник кличе жениха і говорить йому: кожна людина спочатку добре вино по­дає, а, коли нап’ються, тоді гірше; а ти добре вино зберіг аж досі. Так поклав Ісус початок чудесам у Кані Галілей­ській і явив славу Свою; і увірували в Нього ученики Його.

Хор: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

Далі промовляють диякон єктенію і священик молитву:

Промовмо всі з усієї душі і з усього розуміння нашого, промовмо.
Хор: Господи, помилуй.

Господи Вседержителю, Боже отців наших, молимось Тобі, вислухай і по­милуй.
Хор: Господи, помилуй.

Помилуй нас, Боже, з великої ми­лості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
Хор: Господи, помилуй.

Ще молимось за милість, життя, мир, здоров’я, спасіння, Боже завітання, прощення і відпущення гріхів рабів Божих (імена) та батьків їхніх.
Хор: Господи, помилуй.

Священик: Бо Ти Милостивий і Людинолюбний Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Диякон: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Священик:
Господи Боже наш! Піклуючись про спасіння людей, Ти завітав до Кани Галилейської, щоб показати чесний шлюб Твоїм пришестям. Сам і нині рабів Твоїх цих (імена), яких Ти зволив з’єднати одне з одним, збережи в мирі та однодумності, чесним шлюб їхній яви, ложе їхнє неоскверненим охорони, поможи їм провадити життя в непорочності і сподоби їх дожити до старості глибокої та з чистим серцем заповіді Твої виконувати.
Бо Ти єси Бог наш, Бог, щоб милу­вати і спасати, і Тобі славу возсилаємо з Безначальним Твоїм Отцем і Всесвятим і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Диякон: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
Хор: Господи, помилуй.

Дня всього звершеного, святого, мир­ного і безгрішного у Господа просимо.
Хор: Подай, Господи.

Ангела миру, вірного провідника, охоронителя душ і тіл наших у Господа просимо.
Хор: Подай, Господи.

Прощення і відпущення гріхів та провин наших у Господа просимо.
Хор: Подай, Господи.

Доброго і пожиточного для душ на­ших і миру для світу у Господа просимо.
Хор: Подай, Господи.

Останок життя нашого в мирі та покаянні скінчити у Господа просимо.
Хор: Подай, Господи.

Християнського кінця життя нашо­го, безболісного, бездоганного, мирного і доброї відповіді на Страшному Суді Христовому просимо.
Хор: Подай, Господи.

Єдність віри і причастя Святого Духа виблагавши, самим себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо.
Хор: Тобі, Господи.

Священик: І сподоби нас, Владико, безбоязно, неосудно насмілитись при­зивати Тебе, Небесного Бога Отця, і промовляти:

Хор: Отче наш, що єси на небе­сах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Священик: Бо Твоє є Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Священик: Мир усім.
Хор: І духові твоєму.

Диякон: Голови ваші вклоніть перед Господом.
Хор: Тобі, Господи.

Приносять спільну чашу з вином, і свя­щеник благословляє її та тихо промовляє молитву:

Боже, що силою Твоєю все створив і заснував всесвіт, і вінцем прикрасив усе, створене Тобою, Ти і спільну чашу цю, що подається з’єднаним спільністю шлюбу, благослови благословенням духовним.

Виголос: Бо благословилося ім’я Твоє і прославилося Царство Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Після цього священик бере чашу з вином і подає з неї тричі пити спочатку молодому, а потім молодій; потім зв’язує їхні руки хусткою, бере за руки, прикриті єпитрахилем, і тричі обводить їх навкруги тетрапода, а хор співає такі тропарі:

Ісає, радій, Діва мала в утробі і по­родила Сина Еммануїла, Бога і Чоловіка, Схід ім’я Йому; Його ж величаючи, Діву прославляємо.

Святі мученики, ви славно страж­дали і вінчалися, моліться до Господа, щоб помилував душі наші.

Слава Тобі, Христе Боже, апостолів похвало і мучеників радосте, що пропо­відували Тройцю Єдиносущну.

Священик розв’язує молодим руки, бере вінець молодого і благословляє ним його, ви­голошуючи:

Звеличся, женише, як Авраам, і благословися, як Ісаак, і розмножуйся, як Яків, перебуваючи в мирі та по прав­ді виконуючи заповіді Божі.

І бере вінець молодої та благословляє ним її, виголошуючи:

І ти, невісто, звеличся, як Сара, і звеселися, як Ревека, і розмножуйся, як Рахіль, втішаючись чоловіком своїм, додержуючи заповідей закону, бо така воля Божа.

Диякон: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Священик:
Боже, Боже наш, Ти прийшов до Кани Галілейської і там шлюб благословив. Благослови ж і рабів Твоїх цих, що з волі Твоєї шлюбом з’єдналися. Благослови їхні входи та виходи, примнож у добрі життя їхнє, прийми вінці їхні в Царстві Твоїм і збережи їх чистими, непорочними і неосоромними на віки віків.
Хор: Амінь.

Священик: Мир усім.
Хор: І духові твоєму.

Диякон: Голови ваші вклоніть перед Господом.
Хор: Тобі, Господи.

Благословляючи тричі молодих хрестом, священик виголошує:

Отець, Син і Святий Дух, Всесвята Єдиносущна і Живоначальна Тройця, Єдине Божество і Царство, нехай бла­гословить вас і нехай дарує вам життя довге, радість у дітях, успіх у житті та вірі, і нехай сповнить вас усяким добром на землі, і сподобить вас обіцяні блага прийняти, молитвами Святої Богороди­ці і всіх святих.
Хор: Амінь.

Диякон: Премудрість.

Священик: Пресвята Богородице, спаси нас.
Хор: Чеснішу від херувимів і не­зрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо.

Священик: Слава Тобі, Христе Боже, надіє наша, слава Тобі.
Хор: Слава… І нині.
Господи, помилуй (тричі).
Благослови.

Священик виголошує відпуст:

Христос, що в Кані Галілейській пришестям Своїм чесний шлюб показав, істинний Бог наш, мо­литвами Пречистої Своєї Матері, свя­тих славних і всехвальних апостолів, святих боговінчаних і рівноапостоль­них Костянтина та Єлени, святого ве­ликомученика Прокопія і всіх святих помилує і спасе нас, бо Він Благий і Людинолюбний.
Хор: Амінь.

Священик дає молодим коротку на­станову на нове спільне життя, висловлює їм побажання щастя і виголошує їм многоліття:

Благоденственне і мирне життя, здоров’я і спасіння, достаток плодів земних, взаємну любов і згоду та в усьому добрий успіх подай, Господи, рабам Твоїм (імена) і збережи їх на многії літа.