Диякон: Господу помолимось.
Хор: Господи, помилуй.

Священик:
Боже Вічний, Ти єднаєш нез’єднаних і призначаєш для них непорушний союз любові. Ти благословив Ісаака та Ревеку і вчинив їх спадкоємцями Твоєї обітниці. Сам благослови і рабів Твоїх цих (імена), наставляючи їх на всяке добре діло.
Бо Ти Милостивий і Людинолюбний Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Священик: Мир усім.
Хор: І духові твоєму.

Диякон: Голови ваші вклоніть перед Господом.
Хор: Тобі, Господи.

Священик:
Господи Боже наш, Ти з народів Церкву, як Діву чисту, заручив з Собою. Благослови і заручини ці, з’єднай і охорони рабів Твоїх цих у мирі та однодумності.
Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.

Священик бере перстень нареченого і тричі благословляє його цим перснем, про­мовляючи:

Заручається раб Божий (ім’я) з ра­бою Божою (ім’я) в ім’я Отця і Сина і Святого Духа Амінь.

І накладає перстень на четвертий палець правої руки нареченого.

Потім бере перстень нареченої і тричі благословляє її цим перснем, промовляючи:

Заручається раба Божа (ім’я) з ра­бом Божим (ім’я) в ім’я Отця і Сина і Святого Духа Амінь.

І накладає перстень на четвертий палець правої руки нареченої.

Потім наречені обміню­ються перснями.